Op maandag 3 oktober sprak prof. Herman Wijffels, hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’ , zijn afscheidsrede uit. Aansluitend volgde een debat onder leiding van prof. Klaas van Egmond over het onderwerp van zijn leerstoel en in het bijzonder over de rol van de wetenschap en de financiële sector in de duurzaamheidstransitie. Naast Herman Wijffels zaten prof. Bas van Bavel (UU), Peter Blom (Triodos), Else Bos (PGGM) en Frank Elderson (DNB) aan tafel.

Econoom Herman Wijffels was onder meer voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland en de Sociaal-Economische Raad. In 2009 werd hij bij de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’. Hiermee zette het College van Bestuur duurzaamheid nadrukkelijk op de universitaire en maatschappelijke agenda.

Bruggen

Aanvankelijk vanuit het Centrum voor Aarde en Duurzaamheid binnen de faculteit Geowetenschappen, sloeg Wijffels bruggen naar de andere faculteiten. In 2015 maakte hij met het Sustainable Finance Lab de overstap naar de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

SER-Energieakkoord

Tijdens zijn hoogleraarschap initieerde Wijffels een samenwerking met het duurzaamheids-overleg politieke partijen (DOPP), dat uiteindelijk mede heeft geleid tot het SER-Energieakkoord. Hierin hebben ruim 40 organisaties afspraken gemaakt over het bereiken van duurzame groei, zoals een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar en toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023.

Sustainable Finance Lab

Ook stond Herman Wijffels mede aan de basis van het Sustainable Finance Lab, een samenwerking van economen van Nederlandse universiteiten die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt. Daarmee wil het Sustainable Finance Lab bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector en een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Onder zijn voorzitterschap groeide het SFL de afgelopen vijf jaar uit tot een gezaghebbend instituut.

Lees een compilate van de afscheidsrede in het FD (voor abonnees) of download de volledige tekst (pdf)