In zestien (grote) steden zijn al lokale netwerken van bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties actief. Gemeenten moeten vaker het initiatief nemen in deze netwerken, vindt Samenleving & Bedrijf op grond van de ervaringen met lokale partnerships. Het Steeds Beter advies is daarom een uitnodiging van bedrijven aan gemeenten om een actieve rol te spelen in maatschappelijk ondernemen op lokaal niveau. Die rol moet tot uitdrukking komen in constructief meedenken en meedoen met lokale ondernemers die willen investeren in de samenleving. Het advies wijst de gemeenten erop dat de college-programma’s aanknopingspunten kunnen bieden om de wederzijdse belangen van gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk handen en voeten te geven. Zodat de lokale samenleving daadwerkelijk steeds beter wordt.

Het eerste advies werd op 19 april overhandigd door Martin Smulders van Samenleving & Bedrijf aan Burgemeester Welschen van Eindhoven. Welschen zei in zijn reactie: -Als een bedrijf bereid is om zich in te zetten voor het collectief, vind ik dat maatschappelijk ondernemen’. Hij noemde de vele goede initiatieven in de regio Eindhoven, die volgens Welschen echter te weinig zichtbaar worden als voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Eindhovense netwerk waar de burgemeester voorzitter van is gaat daarom goede initiatieven verzamelen en bekendmaken via een website. Volgens Welschen kan dit een vliegwieleffect hebben.

Samenleving & Bedrijf stimuleert met het programma Steeds Beter de vorming van lokale netwerken die concrete winstgevende projecten realiseren. Winstgevend voor gemeente, bewoners én ondernemers. De lokale Rabobanken vervullen een trekkersrol in het programma. Steeds Beter wordt ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.