Different Doors uit Budel bouwde het eerste bedrijfsgebouw dat voldoet aan de klimaateisen 2050 in Nederland. De gemeente Cranendonck heeft een actieve rol gespeeld bij dit project. Directeur Sil Kuppens vindt dat ook andere gemeenten het duurzaamheidsvraagstuk niet voor zich uit moeten schuiven, maar er actief mee aan de slag moeten gaan. En dat ze daarbij gebruik maken van Europese subsidies. Die EU-subsidies zijn een springplank voor innovaties die de energietransitie verder brengen.

Sil Kuppens, directeur Different Doors, aan het woord:

In 2023 heeft ons bedrijf Different Doors, gespecialiseerd in luxe garagedeuren, een nieuw pand gebouwd. Het nieuwe bedrijfspand in Budel is het eerste bedrijfsgebouw in Nederland dat aan de energie-eisen van 2050 voldoet. In dat jaar wil ons land klimaatneutraal zijn. Het concept was zó baanbrekend dat het moeilijk was om er aanvankelijk een voorstelling van te kunnen maken. Het idee was namelijk om warmte in de zomer op het dak op te vangen en deze te bewaren in een gigantisch ondergronds reservoir onder de parkeerplaats . Deze warmte wilden we er in de winter weer uithalen. Dit zou voldoende moeten zijn om het gehele bedrijf plus een aantal buurbedrijven te verwarmen. Een complex idee waarbij diverse partners waren betrokken.

Voor echt vernieuwende projecten als deze bleek het moeilijk financiering te vinden. Different Doors kreeg dan ook nul op rekest bij drie grote banken. Gelukkig kwam er Europese subsidie beschikbaar. Zonder deze subsidie was het nieuwe bedrijfsgebouw niet van de grond gekomen. Europese subsidies zijn echt een springplank voor dit soort innovaties. Niet alleen vanwege het geld, maar ook vanwege de stimulerende subsidie-eisen. Je krijgt namelijk niet zomaar een subsidie van Brussel. Een sterk consortium waarbij partijen langdurig samenwerken is een harde eis. Het project bij Different Doors heeft drie jaar geduurd waarbij vijf partners intensief samenwerkten: Different Doors CSB Installatietechniek, Architectenburo ZIJN, Technische Universiteit Eindhoven en de gemeente Cranendonck.

De gemeente Cranendonck heeft de duurzaamheidsopgave – waarvoor alle gemeenten in Nederland staan – heel serieus genomen. Op diverse manieren heeft de gemeente de bouw van Different Doors  ondersteund, met name door bestuurders te informeren over het project. Veel bestuurders kwamen al bij ons bezoek: Ina Adema de Commissaris van de Koning, Europarlementariër Tom Berendsen, Tweede kamerlid Inge van Dijk, gedeputeerde Erik Ronnes, en Provinciale statenlid Tanja van de Ven-Vogels. Ook organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de lokale ondernemersvereniging OCC. Belangrijk, want iedereen mag het concept van ons gebouw gratis kopiëren. Door te delen wat we hebben geleerd van het ontwerp en de bouw van het bedrijfsgebouw van Different Doors brengen we de energietransitie verder. De projectpartners gaan dit concept nu als blauwdruk gebruiken en breed uitrollen naar tenminste 100 stakeholders en pandeigenaren, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De bijeenkomst was ook belangrijk omdat de gemeente zo het bestaan en nut van Europese subsidies bij ondernemers onder de aandacht kan brengen. Overigens, kunnen gemeenten ook zelf projectvoorstellen indienen om Europese subsidie te verkrijgen.

Inmiddels plukt Different Doors de vruchten van de innovatie, geholpen door de snel stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Uit alle metingen blijkt dat de resultaten nog beter zijn dan verwacht: het pand levert daadwerkelijk een stuk meer energie op dan het kost. Nog belangrijker: we dragen graag bij aan een duurzame wereld voor onze kinderen. De duurzaamheidstransitie begint bij een ondernemers met een wild idee, het eindigt met innovaties waarvan uiteindelijk de hele samenleving profiteert. Deze innovaties zijn dus harder nodig dan ooit.

Nogmaals: om ze echt van de grond te krijgen, zijn de Europese fondsen én de inzet van gemeenten essentieel.