Decent Work is door de FNV vertaald als Gewoon Goed Werk. Mensen raken uit armoede door werk onder goede voorwaarden waarin ze mee kunnen praten en kunnen onderhandelen over de voorwaarden. Indien dat er niet is, is er een sociaal vangnet.

Decent Work, of volwaardig werk, houdt werk in dat productief is, een eerlijk inkomen oplevert en veiligheid op de werkplaats garandeert. Volwaardig werk geeft sociale bescherming, vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, vrijheid voor mensen om hun belangen naar voren te brengen, zich te organiseren en te participeren bij beslissingen die hun leven beïnvloeden, gelijke kansen en behandeling voor mannen en vrouwen.

Het begrip is gebaseerd op vier pijlers. De eerste is naleving van de fundamentele ILO-normen, te weten geen discriminatie, geen kinderarbeid, geen dwangarbeid en recht op organisatie en collectieve onderhandeling. De drie volgende pijlers zijn: werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale dialoog.

De FNV-delegatie bestond voornamelijk uit mensen uit sectoren waar problemen zijn met de naleving van elementaire arbeidsnormen. In Nederland zijn dat met name schoonmaak, vleesverwerking, post, bouw, uitzendbranche, taxi, supermarkten en huishoudelijk werk.