Acht ongebruikelijke routes naar een klimaatneutrale industrie

De energie-intensieve industrie in Nederland is in staat om tussen 2030 – 2050 om te schakelen tot een vrijwel klimaatneutrale industrie. Om dit te bereiken hebben overheid, netbeheerders en bedrijven uit de meest energie-intensieve sectoren acht ongebruikelijke routes verkend in het rapport ‘De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie’. Het rapport biedt een nieuw toekomstbeeld en benoemt de eerste concrete stappen in die richting.

Kamerlid Stientje van Veldhoven ontving in het voormalige stadhuis van Den Haag uit handen van de opstellers het eerste exemplaar van de scenario’s namens de partijen in de formatie-onderhandelingen. Directeur-Generaal Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken ontving het tweede exemplaar.

In de huidige aanpak wordt van de industrie verwacht dat ze elk jaar een paar procent minder energie gebruikt en minder CO2 uitstoot. Om dit trage proces te versnellen is een fundamenteel andere aanpak nodig, vinden de auteurs van het rapport.

“Nederland gaat in dit scenario actief sturen op vermindering van uitstoot en zorgen dat sectoren samen optrekken. Alleen zo kan de industrie verduurzamen de grondstoffen veel beter benutten”, vat co-auteur Marjan Minnesma van Urgenda de stappen samen “Zo kun je de noodzakelijke omschakelingen veel sneller maken en de transitie betaalbaar houden.”

De scenario’s, waaraan de industrie zelf meewerkte, houden rekening met onverwachte schokken binnen en buiten de industrie, die bij elke transitie horen en ze verwerken deze ook in een samenhangende aanpak. Er is nagedacht over energieopwekking, vervoer en transport, staal- en grondstoffengebruik, woningbouw, windbouw, robotica en databeheer, afval en grondstoffen, plantaardige eiwitten en biomassa. Tot slot doet het rapport een voorzet voor een radicaal ander belastingstelsel.

Eén van de voorbeelden waarin sectoren nauwer kunnen gaan samenwerken is kunstmestproductie. “Nu wordt er relatief veel aardgas gebruikt om kunstmest te maken. Met elektrolyse op basis van windenergie ontstaat met andere chemische processen hetzelfde product”, legt John Kerkhoven van Quintel Intelligence uit. “Deze nieuwe manier van kunstmestproductie biedt bovendien de mogelijkheid om energie-overschotten uit windparken tijdelijk op te slaan.”

De commissie Industrie in transitie, gevormd door Netbeheer Nederland, TKI Energie & Industrie, ISPT, Urgenda en OCI Nitrogen heeft de hoofdlijnen uitgezet met Quintel Intelligence. Daarnaast zijn de volgende instellingen en ondernemingen nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport: Shell Nederland, VNCI, Nederland ICT, Koninklijke VNP, WUR, UU, Grassa, RVO Nederland en het Ministerie van Economische Zaken.

 

Share Button