Group CSR is een nieuwe stafafdeling bij Eureko/Achmea, die stelt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) steeds verder zal worden verankerd in de bedrijfsvoering. “Ook in het kader van de (internationale) wet- en regelgeving worden steeds zwaardere eisen gesteld aan mvo.” Achmea zit in de kopgroep van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en is als werkgever al veelvuldig onderscheiden,