Een onafhankelijke jury heeft besloten om de Gouden Medaille, die elk jaar door het WEC aan een toonaangevende organisatie wordt uitgereikt, in 2006 aan ABN AMRO toe te kennen onder meer vanwege haar leidende rol met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van de Equator Principles. De Equator Principles zijn richtlijnen die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen, het beoordelen en het beheersen van maatschappelijke en milieu-risico’s bij projectfinancieringen. De richtlijnen zijn gebaseerd op het beleid en de uitgangspunten van de International Finance Corporation (IFC).

ABN AMRO heeft een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling en implementatie van deze wereldwijde richtlijnen. Meer dan dertig internationale banken, die samen 80 procent van de projectfinancieringen in de wereld vertegenwoordigen, passen inmiddels deze Equator Principles toe.

“Deze prijs bevestigt nog eens dat ABN AMRO op een goede manier invulling geeft aan duurzaamheid en op dat gebied mooie resultaten boekt. Wij blijven ons ook in de komende jaren actief inzetten voor de bevordering van duurzame ontwikkeling binnen de banksector en daarbuiten”, aldus Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

Het WEC is ervan overtuigd dat de invoering van de Equator Principles wereldwijd invloed heeft op duurzaam ondernemen. “De Equator Principles beschrijven precies hoe financiële instellingen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling; door projecten te beoordelen op hun maatschappelijke en milieu-consequenties met als doel om op een verantwoorde manier kredieten te verlenen”, aldus de voorzitter van de jury dr. Joel Abrams, emeritus-hoogleraar van de University of Pittsburgh.

De ‘Gold Medal for International Corporate Achievement in Sustainable Development’
De ‘Gold Medal for International Corporate Achievement in Sustainable Development’ werd in 1985 ingesteld met het doel aandacht te geven aan uitzonderlijke initiatieven en bijdragen op het gebied van duurzaamheid. De WEC Gold Medal wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury bestaande uit deskundigen vanuit de wetenschap, de overheid, de zakenwereld, en non-gouvernementele organisaties.

Het World Environment Center
Het World Environment Center (WEC) is een onafhankelijke non-profit organisatie. In samenwerking met de private sector, diverse internationale organisaties, NGO’s en wetenschappers werkt het WEC aan het bevorderen van duurzaamheid. Het WEC ondersteunt zijn missie met drie programma’s: het International Environment Forum (IEF); de WEC Gold Medal Award; en de zogenoemde Capacity Building for the Environment-programma’s.