Sinds begin 2008 hebben zakelijke klanten van TNT Post meer dan 700 miljoen poststukken bij Groene Post aangemeld. ABN AMRO verstuurt in 2009 als eerste bank in Nederland alle 100 miljoen postzendingen naar haar klanten via Groene Post.
Energiebedrijf Eneco vergroent met terugwerkende kracht alle post- en pakketzendingen van 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2010. Dit betreffen circa 63 miljoen poststukken en 45.000 pakketten. De totale CO2-uitstoot die hiermee wordt gecompenseerd door deze twee bedrijven bedraagt 2.942,96 ton.

Groene Post biedt zakelijke klanten van TNT Post de mogelijkheid om met de CO2-calculator op de website www.groenepost.nl, de CO2-uitstoot van hun post- en pakketzendingen te berekenen. TNT Post verdubbelt dit bedrag en de opbrengsten komen vervolgens ten goede aan een door TNT `geadopteerd windmolenpark` in India, waar 34 windmolens zorgen voor de productie van groene energie.

Planet Me
De activiteiten van TNT ter bescherming van het klimaat zijn gebundeld onder de noemer Planet Me. Een wereldwijd milieuprogramma dat zich onder andere richt op het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot in alle operationele activiteiten. Tevens wil het programma de TNT-medewerkers ertoe stimuleren ook in hun privéleven, thuis en onderweg, hun CO2-uitstoot te verminderen.