Met gebruik van innoverende en slimme ICT-toepassingen kan Nederland de komende jaren het energie- en waterverbruik aanzienlijk terugdringen en daarmee de uitstoot van CO2 beperken, zonder dat dit ten koste gaat van economische groei. Dat blijkt uit het Nederland #SMARTer2030 rapport dat is opgesteld in opdracht van KPN in samenwerking met de Global e-Sustainability Initiative (GeSI).

Historisch gezien ging elk procentpunt groei van de economie gepaard met een toename van 0,5% van de CO2-uitstoot. Slimme ICT-toepassingen kunnen deze trend doorbreken en ervoor zorgen dat economische groei niet leidt tot toename van de CO2-uitstoot, zo stelt het rapport.

“Voor KPN is het terugdringen van de CO2-uitstoot en energiereductie al enkele jaren topprioriteit”, zegt CEO KPN Eelco Blok over duurzame groei. “De resultaten zijn evident: sinds 2015 zijn we een klimaatneutraal bedrijf geworden en ons totale energieverbruik weten we al vijf jaren achtereen te verlagen. Een hele prestatie als je bedenkt dat datacommunicatie in die periode exponentieel is toegenomen. Met alle ervaringen die KPN in deze verduurzaming heeft opgedaan helpen we nu ook onze klanten energie te besparen en willen we er in 2020 voor zorgen dat onze klanten net zoveel energie besparen als KPN zelf verbruikt. Maar met slimme ICT-toepassingen kunnen we collectief nog veel meer stappen zetten in de transitie naar duurzame economische groei, bijvoorbeeld via monitoren op afstand en andere Internet of Things-toepassingen. Dat biedt KPN én onze klanten en partners tal van mogelijkheden om de belofte van het Nederland #SMARTer2030 rapport waar te maken.”

kpn_act

Enkele conclusies uit het rapport:

  • Dankzij innoverende ICT-toepassingen kan Nederland in 2030 circa 74 miljoen ton CO2e structureel per jaar besparen. Ter vergelijking: volgens het CBS stootte Nederland in 2014 187 miljoen ton CO2e uit.

  • De grootste CO2-uitstootreductie is mogelijk in de maakindustrie, de logistiek en in slimme toepassingen voor gebouwen en energie.

  • Nederland kan met slimme ICT-toepassingen per jaar structureel 123 miljoen MWh aan energie (gas en elektriciteit) en 870 biljoen liter water besparen.

  • Het gebruik van fossiele brandstoffen kan met 5,6 miljard liter brandstof structureel per jaar omlaag.

  • Landbouw kan de productiviteit met circa 1 ton per hectare verhogen.

  • Cumulatief leveren ICT-oplossingen, gericht op verduurzaming en efficiëntie, de Nederlandse economie in 2030 jaarlijks structureel € 74 miljard euro aan economische voordelen op: €25 miljard besparingen, €37 miljard nieuwe omzet voor stakeholders buiten de ICT-sector en €12 miljard binnen de sector.

Vooral Internet of Things-toepassingen – communicatie tussen apparatuur – kunnen een grote bijdrage aan deze besparingen leveren. Bijvoorbeeld, wanneer apparatuur zelf aangeeft wanneer er welke onderdelen moeten worden vervangen, is preventief onderhoud overbodig. Dat scheelt kosten, reizen en dus CO2.

Anwar Osseyran, portefeuillehouder duurzaamheid bestuur Nederland ICT: “Met deze bevindingen onderschrijft het rapport de grote potentie van ICT om de noodzakelijke verduurzaming van de Nederlandse samenleving te helpen realiseren en tegelijkertijd bij te dragen aan de versterking van economische groei.“

Minder, schoner, klanten helpen
Energieverbruik en CO2-uitstoot terugdringen zijn topprioriteiten bij KPN, evenals klanten helpen hun eigen CO2-voetafdruk te verlagen. Het klimaatbeleid van KPN geniet dan ook grote erkenning. Als duurzame ICT-dienstverlener werd KPN in 2015 voor het vierde achtereenvolgende jaar opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index als een van de negen meest duurzame telecombedrijven ter wereld. Daarnaast is volgens het CDP KPN klimaatleider binnen de telecomsector. KPN, verantwoordelijk voor 0,8% van het elektriciteitsverbruik in Nederland, is sinds 2015 klimaatneutraal voor eigen operatie. Dat doet KPN door uitsluitend in Nederland opgewekte groene stroom te gebruiken (88% van het energieverbruik van KPN), en de uitstoot van gas (3%) en autobrandstoffen (9%) via bosbouw en Gold Standard certificaten te compenseren. Door deze maatregelen draagt KPN per saldo niet bij aan de CO2-uitstoot van Nederland.

Over het rapport
Het #SMARTer2030 rapport is een publicatie van internationaal organisatieadviesbureau Accenture in opdracht van GeSI. Accenture heeft in opdracht van KPN dit rapport vertaald naar kansen voor Nederland. GeSI is een door KPN en andere ICT-bedrijven opgerichte internationale samenwerking die streeft naar een duurzame wereld middels duurzame, ICT-gedreven transformatie.

Download het #SMARTer2030 Nederland rapport hier:  Nederland #SMARTer2030 (PDF 1,1 MB)