Binnen de regeling ‘Voorlichting- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten’ kent de Europese Commissie opnieuw 38,1 miljoen euro steun toe aan de promotie van dierlijke producten. Om juist de consumptie van lokaal geteelde plantaardige eiwitten te stimuleren diende de Green Protein Alliance (GPA) het SuperlEgUme-plan in. Het voorstel werd ondanks een score van 71 – ruim boven de vereiste score van 60 – niet gehonoreerd. Gedreven door recente ontwikkelingen laat de vereniging het er niet bij zitten.

Laatste kans voor het klimaat

In het licht van de actualiteiten is het niet honoreren van SuperlEgUme extra wrang. Europa stevent af op grote tekorten aan plantaardig eiwit. PJ Beers, voorzitter van de GPA: “We moeten meer eiwit-zelfvoorzienend worden. De ‘laatste kans voor het klimaat’-boodschap van het IPCC is het zetje dat we nodig hadden om naar buiten te treden met deze belangrijke boodschap: nu meer dan ooit voelen we de urgentie én kans om meer plantaardige eiwitconsumptie te verbinden met lokale eiwitproductie.” De vereniging acht het noodzakelijk dat er een verandering komt in de huidige situatie waarin (Europese) subsidie-instrumenten niet toereikend zijn voor realisatie van de ambities van de Farm to Fork strategie.

SuperlEgUme

De plannen van de GPA, ingediend samen met de Vlaamse zusterorganisatie Next Food Chain, richten zich op het stimuleren van in Europa geteelde eiwitrijke gewassen, waarbij het vergroten van de consumptie van plantaardige eiwitten centraal staat. Jeroen Willemsen, oprichter van de GPA: “De kracht van onze plannen zit erin dat we gebruik maken van het gezamenlijke bereik én de consumentenkennis van al onze leden en partners. Partijen die samen alle consumenten bereiken en hen de voedselomgeving, de vaardigheden en het handelingsperspectief bieden die nodig zijn om weer vaker de plantaardige keuze te maken.”

Vraag neemt toe, de lat kan hoger

Sinds 2017 zet de GPA zich via allerhande activiteiten in voor stimulering van de vraag naar onder meer peulvruchten, noten en zaden als alternatief voor vlees en zuivel. Cijfers over de periode 2018 – 2021 – verzameld door IRI Worldwide – laten zien dat de volumes supermarktverkopen van plantaardige variaties op vlees en zuivel met 75% respectievelijk 54% toenamen, terwijl de supermarktverkopen van vlees en zuivel daalden met 7,1 respectievelijk 4,6%. Willemsen: “Nu plantaardig in allerhande vormen een vaste plek in het schap heeft veroverd, moet de lat hoger: de benodigde eiwitrijke grondstoffen van zo dichtbij als mogelijk halen. Juist Europese, liever nog Nederlandse boeren, moeten kunnen profiteren van de groeiende vraag.”

Retailpilots en monitoringstool

Ondanks de afwijzing is de vereniging gestart met uitvoering van haar plannen. Bijvoorbeeld via retailpilots, waarmee de effecten van gedragsinterventies en ondersteunende (promotie-)activiteiten in de winkel worden getest. Daarnaast optimaliseert de GPA Eiweet: een tool waarmee supermarkten de eiwitverhouding plantaardig/dierlijk in hun aanbod en verkoop kunnen monitoren. Deze wordt op 20 september gepresenteerd tijdens ‘De Stand van de Eiwittransitie in de Lage Landen’, een evenement georganiseerd ter viering van het eerste lustrum van de vereniging.

Green Protein Alliance

De Green Protein Alliance is een vereniging zonder winstoogmerk van retailers, cateraars, producenten, NGO’s, overheden, kennis- en onderwijspartners met als doel: ’50-50 in 2025′. Oftewel: niet later dan 2025 haalt de gemiddelde Nederlander (minimaal) 50% van diens eiwitten uit plantaardige bronnen en (maximaal) 50% uit dierlijke, én is de totale eiwitconsumptie gedaald met 5% ten opzichte van 2015. Onder meer Albert Heijn, Compass Group, producenten als HAK, Bonduelle, Alpro en Vivera, de Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland, de Transitiecoalitie Voedsel en Regio Foodvalley zijn aangesloten.