Het NCP heeft een recente melding van het FNV inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door Just Eat Takeaway.com ontvankelijk verklaard.

De melding betreft een vermeende schending van het hoofdstuk Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen (hoofdstuk V) van de OESO-Richtlijnen. Volgens de meldende partij heeft Just Eat Takeaway.com als moederbedrijf zijn due diligence verplichtingen onvoldoende uitgevoerd waar het gaat om de uitoefening van de vrijheid van vereniging van werknemers bij een van hun dochterondernemingen in Israël.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De meldende partij heeft het aanbod aangenomen, Just Eat Takeaway.com vooralsnog niet. Ook als Just Eat Takeaway.com het aanbod van het NCP om een dialoog te faciliteren blijft afwijzen, zal het NCP de melding nader onderzoeken en de bevindingen bekendmaken in een Eindverklaring, die eveneens op de NCP-website gepubliceerd zal worden.