Milieu
De aandeelhouders moesten vorige week op de vergadering in Californië over drie dingen stemmen. Tegen de herkiezing van de bestuursraad bestond weinig bezwaar, en ook de verlenging van het contract met de accountant, KPMG, leek weinig meer dan een hamerstuk te worden. Het voorstel om harde doelstellingen vast te leggen op het gebied van recycling, kon echter wél op weerstand rekenen.

De industrie wordt zich bewuster van het belang van het recyclen van computers, die veel schadelijke stoffen kunnen bevatten. Terwijl overheden op dit gebied steeds meer verplichtingen stellen, is milieubesustzijn ook belangrijker aan het worden voor het imago van een bedrijf.

Gekeken naar het percentage gerecycleerde computers op de totale verkoop, zei Steve Jobs op de vergadering: “We zijn iets beter dan HP, maar iets slechter dan Dell.”

De toon van het recyclagedebat is wel wat vriendelijker dan vorig jaar, toen milieuactivisten protesteerden voor de deuren van Apple’s hoofdkantoor en Jobs de negatieve beoordeling “grote onzin” vond. Dat de vergadering nu rustiger verloopt, heeft alles te maken met Apple’s recente aankondiging dat het bedrijf afgedankte computers gratis zal gaan terugnemen om te recycleren.

Dat is zeker een verbetering, maar de aandeelhouders willen meer. Ze vroegen Jobs in harde cijfers een doelstelling te formuleren voor het recyclageprogramma. Dat verzoek wees hij af. Om het milieubewustzijn van Apple te benadrukken, wees hij er nog wel op dat Apple bijna alle (milieubelastende) CRT-monitors uit zijn productlijn heeft verwijderd. Alleen de eMac heeft nog een zo’n scherm. “Wellicht hebben we volgend jaar helemaal geen CRT’s meer”, aldus Jobs.