Antony Burgmans van Unilever:

“Dia: Presentatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Voor we overgaan tot de behandeling van de formele agenda wil ik kort nog uw
aandacht vragen voor twee onderwerpen.
In de eerste plaats onze reputatie

Dia: Onze reputatie
Ondernemingen worden in toenemende mate niet alleen afgerekend op hun financiële prestaties maar ook op hoe zij zich in de samenleving opstellen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Milieubeleid, duurzaamheid, sociaal beleid zijn onderwerpen waarover ook verantwoording wordt gevraagd.
Unilever heeft altijd al een goede reputatie gehad.

Ook nu heeft onze rol in de maatschappij de volle aandacht van het bestuur.
Unilevers doelstelling zegt hierover: “Om blijvend te slagen moeten wij hoge gedragsnormen aanhouden ten opzichte van medewerkers, consumenten, de samenlevingen en de wereld waarin wij werken.”

Dat geven wij onder meer gestalte in onze gedragscode die dit jaar is herzien op drie belangrijke punten:
– mensenrechten
– zakenpartners
– kleinschalige corruptie
De integrale tekst van de nieuwe gedragscode is in het jaarverslag over 2001 opgenomen.

Dia: Duurzaamheid
Het tweede onderwerp waarvoor ik uw speciale aandacht vraag is duurzaamheid. Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling op de terreinen waarop wij als onderneming invloed hebben is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij richten onze inspanningen op drie kerngebieden: visserij, waterbeheer en landbouw.

Dia: Duurzame Landbouw
Op het gebied van landbouw werken wij nauw samen met boeren, wetenschappers,
milieudeskundigen en andere specialisten. Wij zetten projecten op waarbij de kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebundeld en in dienst gesteld van het verbeteren van productiemethodes. Tegelijkertijd worden ook andere aspecten zoals de sociale omgeving, verminderd energieverbruik en de biodiversiteit meegenomen.
Een goed voorbeeld hiervan laat de nu volgende video zien, waarop uitgelegd
wordt hoe wij in Duitsland goede resultaten hebben bereikt op het gebied van spinazieteelt.”

Cees van der Hoeven van Ahold:

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Toch wil ik ook nog een ander onderwerp aansnijden dat, zoals u weet, ons na aan het hart ligt. Een vooraanstaande onderneming als de onze heeft een
voorbeeldfunctie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zult u overigens bij veel ondernemingen horen. Maar ik wil u laten zien dat het ons vooral gaat om werkelijk dingen tot stand te brengen. Niet alleen omdat we overtuigd zijn van de noodzaak, maar vooral omdat we de positie hebben om een verschil te kunnen maken. De wereldwijde volumes die wij inkopen geven ons recht van spreken bij onze leveranciers. Onze interne en externe netwerken bieden ons toegang tot de beste deskundigen ter wereld. En die krachten gebruiken we om projecten tot stand te brengen.

Laat ik u een voorbeeld geven. Voedselveiligheid beschouwen wij als een van onze grootste verantwoordelijkheden. In 2000 hebben de bestuurders van de grootste
supermarktketens ter wereld – onder leiding van Ahold – het initiatief genomen tot oprichting van het Global Food Safety Initiative. Dit platform is geheel gericht op het ontwerpen en waarborgen van systemen voor veiligheid van voedingsmiddelen. Inmiddels hebben zich bijna 40 retailers aangesloten, alle grote spelers in de wereld, en gezamenlijk representeren we de overgrote meerderheid van de wereldwijde verkopen in onze sector.

Een ander voorbeeld waarbij onze werkmaatschappijen via ons interne
netwerksysteem een indrukwekkend resultaat hebben behaald is de Low Energy Super Store, de nieuwe energiezuinige winkel van onze Amerikaanse dochter Stop & Shop.
Het project kwam tot stand door samenwerking van experts van onze bedrijven uit Argentinië, Brazilië, Nederland en Amerika. De uitkomst van de samenwerking is een winkelconcept dat maar liefst 30% minder energie nodig heeft dan een traditionele winkel. De reeks innovaties en technieken die in dit project zijn ontwikkeld staat aan al onze winkels wereldwijd ter beschikking.

Als u geïnteresseerd bent in onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid dan nodig ik u graag uit voor een bezoek aan onze website www.ahold.com waar u een schat aan informatie zult vinden over dit onderwerp. Ook is een samenvatting van ons zojuist verschenen rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen
straks beschikbaar bij de infobalie.”