AAFM en CFP Green Buildings bieden samen CO2-reductie plan voor vastgoedeigenaren

AAFM en CFP Green Buildings hebben samen de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot van het vastgoed, dat AAFM voor klanten in beheer heeft, de komende vijf jaar te halveren. Door kennis te bundelen in dit partnership, bieden de twee partijen een goede oplossing voor vastgoedeigenaren die worstelen met het organiseren van CO2-reductie van hun panden.

CFP beschikt over de kennis en software om vastgoed te scannen op CO2-uitstoot en stelt plannen op om een gewenste reductie te behalen. AAFM is de aangewezen partij om deze plannen vervolgens voor een klant door te rekenen en een meerjarenplanning op te stellen, om het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn te behalen. Bovendien heeft AAFM de contacten met specialistische leveranciers die de benodigde maatregelen voor de klant kunnen uitvoeren.

Ver-van-mijn-bed-show

De problematiek rond CO2-uitstoot is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show, maar de gevolgen ervan zijn al op grote schaal merkbaar. De grootste vervuiler is vastgoed, dat in Nederland goed is voor zo’n 40 procent van de totale uitstoot. In 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland zelfs het hoogste ooit gemeten. Eén van de gevolgen hiervan is dat de temperatuur op aarde stijgt, wat er weer voor zorgt dat er steeds minder ijs op de Noordpool is. Dit werkt op vele fronten door in de klimaatverandering, zo zal het onder andere grote gevolgen hebben voor de waterspiegel. Op langere termijn kan het zorgen voor overstromingen of andere natuurrampen.

De reductie van CO2-uitstoot is niet meer vrijblijvend voor vastgoedeigenaren. Het is een maatregel die is opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Pandeigenaren zullen er mee aan de slag móeten. Doen ze dat niet, dan lopen ze over vijf jaar tegen meerdere problemen aan. Zo heeft ING Real Estate laten weten dat ze vanaf 2018 geen financiering meer verstrekken aan panden die een energielabel D of slechter hebben. Ook zullen er wettelijke sancties volgen voor pandeigenaren die geen of te weinig inspanning leveren aan CO2-reductie. Vanaf 2023 (dus al over zes jaar) moeten alle kantoorgebouwen in Nederland energielabel C of beter hebben. Lukt dat niet, dan moeten de deuren sluiten.

‘2 graden Challenge’

Op 1 mei vertrekken Leonard van der Laken (directeur Vastgoed AAFM) en Mireille Dingelstad (MVO manager AAFM) samen met Bram Adema (algemeen directeur CFP) en Tijs Cuppen (senior consultant CFP) naar de Noordpool om met eigen ogen te zien welke impact de klimaatverandering heeft. Ze reizen samen met een aantal vastgoedeigenaren de ‘2 graden challenge’ van Bernice Notenboom tegemoet. Bernice is klimaatjournaliste en poolreizigster van beroep. Om de noodzaak van CO2-reductie te onderstrepen, onderneemt ze momenteel een ski-expeditie van maar liefst 220 km dwars door het hart van de Noordpool. Een tocht die in het teken staat van het 2 graden Klimaatakkoord van Parijs. Vanwege de snelle achteruitgang van het Arctisch zee-ijs is dit mogelijk de laatste keer dat een dergelijke expeditie kan worden gehouden. Tijdens haar tocht verricht Bernice diverse metingen waarmee de huidige staat van de ijsmassa kan worden vastgesteld. Bekijk hier alle informatie over haar expeditie.

Volg de Challenge

AAFM en CFP zullen gedurende hun trip naar het Arctische noorden dagelijks hun ervaringen delen. Beiden hebben een speciale website pagina (CFPAAFM), waarop hun vijfdaagse expeditie te volgen is aan de hand van vlogs en blogs. Met de kennis en de ervaringen die Leonard, Mireille, Bram en Tijs tijdens hun vijfdaagse reis zullen opdoen, kunnen zij klanten informeren over de noodzaak van het nemen van maatregelen op korte termijnen hoe AAFM ze daar samen met CFP bij kan helpen.

Share Button