In het maatschappelijk verslag past Nuon het internationale raamwerk voor maatschappelijke verslaggeving van Global Reporting Initiative (GRI) toe. GRI waardeert Nuons jaarverslag dit maal met de hoogste beoordeling, de A+ status. Dat betekent dat Nuon over alle indicatoren heeft gerapporteerd of afdoende heeft aangegeven waarom er (nog) niet over wordt gerapporteerd. Daarbij heeft Nuon het verslag extern laten verifiëren. Nuon geeft met het gevolgde goedkeuringstraject het maatschappelijk verslag dezelfde status als het financieel jaarverslag.

Leidraad voor het verslag zijn de zeven belangrijkste dilemma’s en discussies waarbij Nuon in 2008 betrokken was. De thema’s lopen uiteen van rol van energiebedrijven in de maatschappij tot de impact van energie op klimaat en milieu. Ook thema’s als veiligheid, voorzieningszekerheid en de prijs van energie komen aan bod. Ook externe opinieleiders laten hun licht schijnen op deze maatschappelijke vraagstukken. Nuon onderbouwt elk thema met feiten en cijfers over de prestaties in 2008.
Het verslag wordt uitgebracht op verzoek van onze aandeelhouders. Met het verslag legt het productie- en leveringsbedrijf van Nuon verantwoording af over de maatschappelijke resultaten van het voorafgaande jaar en bieden wij inzicht in de ambities voor de komende jaren. Het netwerkbedrijf (Alliander) brengt separaat een eigen maatschappelijk verslag uit.