Geen enkele van 20 onderzochte kledingmerken kan bewijs laten zien van het betalen van een leefbaar loon aan kledingarbeidsters in lagelonenlanden als Bangladesh en India, blijkt uit onderzoek van Schone Kleren Campagne. Kledingmerken schenden hiermee internationaal erkende mensenrechten. Het vandaag gepubliceerde onderzoek brengt in kaart wat 20 kledingmerken concreet doen om ervoor te zorgen dat kledingarbeidsters een leefbaar loon verdienen.

In 2014 voerde Schone Kleren Campagne een soortgelijk onderzoek uit waarin sommige kledingmerken aangaven hard te werken aan het uitbetalen van leefbare lonen. 5 jaar later blijkt dat alle (behalve Gucci voor een gedeelte van haar productie in Italië) merken slechts een ‘E-grading’ scoren. Waar in 2014 beloften werden gedaan een leefbaar loon te gaan betalen aan kledingarbeidsters zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien, wordt er nu geen enkel bewijs getoond dat deze belofte daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook heeft geen enkel van de onderzochte merken een tijdgebonden plan om in de nabije toekomst wel een leefbaar loon te kunnen uitbetalen.

“Kledingarbeidsters hebben grote moeite elke maand rond te komen en hebben geen geld om hun ziektekosten te kunnen betalen, kinderen naar school te laten gaan of te kunnen sparen”, aldus
Suzan Cornelissen van Schone Kleren Campagne; “het is nu tijd om juridisch bindende en afdwingbare afspraken voor kledingmerken te onderzoeken, vrijwillige afspraken en beloften
leveren tot dusver helaas niks op”.

Wil je meer weten?