Een coalitie van 79 internationale bedrijven roept op tot concrete actie tegen klimaatverandering. De oproep wordt gedaan aan de vooravond van de Climate Change Conference of the Parties 21 (COP21), de VN-klimaatconferentie die wordt gehouden van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs.

Deze nieuwe coalitie, bestaande uit 79 CEO’s van internationale bedrijven die actief zijn in meer dan 150 landen en regio’s met een gezamenlijke omzet van 2,13 biljoen dollar, is ervan overtuigd dat de private sector de verantwoordelijkheid heeft internationaal in actie te komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Open Brief, mede mogelijk gemaakt door het World Economic Forum, biedt nationale regeringen aan om in gezamenlijk overleg concrete acties te formuleren en passende en effectieve doelen te stellen.

De internationale CEO’s zijn het eens over de noodzaak om vrijwillig actie te ondernemen om de milieu- en CO2-voetafdruk te verminderen, tot betekenisvolle en inspirerende internationale actie te komen, klimaatrisico’s actief te beheren en deze te betrekken in besluitvorming, niet in de laatste plaats om positieve groeikansen te realiseren. De coalitie dringt er bij de wereldleiders op aan om op COP21 een ambitieuze klimaatovereenkomst te bereiken die aansluit bij de Post 2015-doelen omtrent duurzame ontwikkeling (UN Post-2015 Sustainable Development Goals – SDG’s).

Tot de ondertekenaars behoren:

  • Ton Büchner, CEO, AkzoNobel
  • Ralph Hamers, CEO, ING Group
  • Frans van Houten, President and CEO, Royal Philips
  • Paul Polman, CEO, Unilever