Het aantal gecertificeerde bedrijven op de CO2-Prestatieladder blijft snel groeien. Vandaag heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in Amersfoort het 750ste certificaat uitgereikt aan Covalent.

Covalent is een adviesbureau en softwareproducent die organisaties helpt bij het realiseren, beheren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed. Met behulp van de CO2-Prestatieladder hebben zij een beleid opgesteld en geïmplementeerd dat er op gericht is de CO2-emissies van de bedrijfsactiviteiten te beperken.

Er zijn door Covalent maatregelen uitgevoerd op het energieverbruik op het kantoor, het brandstofverbruik en adviesdiensten. Het brandstofverbruik van de consultants wordt gemonitord en onderling gerangschikt en de verlichting in het kantoorpand is vervangen. Door het beklimmen van de ladder is een belangrijke stap gezet op weg naar verdere CO2-reductie binnen de activiteiten van Covalent, maar ook richting de partners in de keten.

De CO2-Prestatieladder, een initiatief uit de markt, is voor steeds meer bedrijven in diverse sectoren een belangrijke stimulans om duurzaamheid concreet te maken. Met het duurzaamheidsinstrument worden bedrijven gestimuleerd om energie te besparen. Een hogere trede op de ladder levert namelijk korting op in het aanbestedingsproces.

Annemiek Lauwerijsen, Programmamanager SKAO

SKAO feliciteert Covalent met hun certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, het 750e uitgereikte certificaat van de CO2-Prestatieladder. Covalent laat met hun CO2-reductie ambities op het gebied van ICT-gerelateerd advies en oplossingen zien dat duurzaam ondernemen serieuze business is.

Siert Saes, CO2-manager Covalent ITS BV

Onze opdrachtgevers hebben vaak publieke verantwoordelijkheden. Dit vraagt om verantwoord opdrachtnemerschap én ondernemerschap om te kunnen blijven excelleren. Het is voor ons dan ook een logische volgende stap om duurzaamheid verder te integreren in de bedrijfsvoering van de organisatie. Wij zetten in op samenwerking met ketenpartners, de bevordering van kennis en kunde van onze medewerkers op het gebied van duurzaam ondernemen en het reduceren van de CO2-emisie in de eigen organisatie. Op die manier richten we ons vol vertrouwen op een plezierige toekomst.