Facility managers spelen een belangrijke rol in en bij het duurzaamheidsbeleid van organisaties. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 300 facility managers naar duurzaam facility management  in Nederland.  Van de respondenten geeft 69% aan duurzaamheid opgenomen te hebben in hun FM-beleid en de meeste respondenten zien zichzelf als adviseur bij duurzaamheidsmaatregelen.

Het onderzoek werd in opdracht van FMN uitgevoerd door CFP en de Academie Facility Management van de Haagse Hogeschool.

Duurzaamheidsbeleid blijkt een belangrijk issue voor de meeste facility managers. Toch valt er op het vlak van duurzaamheid nog veel te winnen.
Slechts 20% van de facility managers vindt dat de eigen organisatie een koploper is op dit gebied en 40% plaatst zichzelf in de middenmoot. Opvallend is dat 61% vindt dat de eigen organisatie nog niet voldoende scoort en 50% van de respondenten weet niet in hoeverre er door de eigen organisatie in duurzaamheid wordt geïnvesteerd.

Andere conclusies

Meer conclusies uit het onderzoek:

  • De kernthema’s van duurzaam FM zijn: milieu, maatschappelijke betrokkenheid en arbeidsomstandigheden.
  • De meeste investeringen op facilitair gebied doen facility managers op het gebied van energie, afval en huisvesting.
  • Duurzaamheid levert organisaties een goed imago op en een kostenbesparing.
  • Regie en leveranciersmanagement zijn belangrijke enablers voor duurzaam FM.
  • Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de circulaire economie en de rol die facilitaire inkoop daarin gaat spelen.
  • Er wordt veel verwacht van nieuwe samenwerkingsvormen qua energiebesparing waarbij externe financiering een rol speelt, zogenaamde Esco’s.

Instrumenten

Met de resultaten van het onderzoek gaat FMN de komende tijd concrete instrumenten voor haar leden ontwikkelen om hen te helpen binnen hun organisaties het duurzaamheidsbeleid handen en voeten te geven. Eerder al ontwikkelde FMN de ‘Gedragscode Duurzame Eindgebruiker’.

Facility managers hebben invloed op circa 9% (17 megaton) van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitstoot via gebouwen, installaties en services. Daarmee is volgens FMN de facility professional een sleutelfiguur in het verder verduurzamen van organisaties.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.