Deze week sloeg Lely de 1000e paal voor de tweede fase van de ontwikkeling van de Lely Campus in Maassluis. Met deze mijlpaal markeert de robotleverancier voor de melkveehouderij een belangrijk moment in de ontwikkeling van de duurzame Lely Campus. Vanwege de aanhoudende groei van de bedrijfsactiviteiten wordt een verdubbeling van de huidige faciliteit gerealiseerd, met drie vleugels kantoorruimte van een oppervlak in totaal 8.159 m2 en productiehal van in totaal 21.009 m2. De nieuwe faciliteit wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Met duurzaamheid hoog in het vaandel, streeft de farming innovator net als bij het huidige gebouw weer naar een ‘BREEAM Outstanding’ certificering.

1000e heipaal

Deze 1000e heipaal is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw. Hier zullen een deel van de 1000 medewerkers van Lely in Maassluis zich gaan huisvesten en zullen duizenden producten per jaar geëxporteerd worden naar melkveehouders wereldwijd. En zo zijn er nog wel 1000 andere activiteiten te bedenken, om de melkveehouderij een aangename, winstgevende en duurzame toekomst te bieden én tevens bij te dragen aan de wereldwijde voedselbehoefte.

BREEAM certificering

Het streven naar een ‘BREEAM Outstanding’ certificering bij de nieuwbouw is een voorbeeld dat duurzaamheid verweven is in alle activiteiten van Lely,” zegt André van Troost, CEO Lely. “Er wordt rekening gehouden met de gezondheid van het personeel, milieu en keuze van materialen. Zo komt er een fitnessruimte en wordt er een optimaal werkklimaat gecreëerd. Verder wekken een WKO-installatie en zonnepanelen energie op, wordt water en afval gerecycled en CO2 gereduceerd.” De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is uitermate efficiënt, lager dan 0. Dit komt mede door de aanleg van ca. 6.000 m² zonnepanelen. Ook is het streven van de aannemer om te werken met leveranciers met dezelfde duurzame doelstellingen en wordt 80% van de recyclebare materialen van de bouwplaats hergebruikt.

Planning

In juni 2019 startte de sloop van de oude fabriekshallen. Na het saneren van de grond en het bouwrijp maken, is in juli 2020 gestart met de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden gaan door tot eind oktober. Aansluitend start de bouw. De oplevering van de nieuwbouw Lely Campus fase 2 is gepland in het 1e kwartaal van 2022.

Partners

Voor de realisatie van deze nieuwbouw maakt Lely gebruik van meerdere langdurige partners, veelal uit de regio. Voor het ontwerp is ConverseArchitects in de armen genomen en Dura Vermeer als aannemer geselecteerd. Beide waren ook bij fase 1 betrokken.

Groei

In 2014 is de Lely Campus in Maassluis geopend, waar het hoofdkantoor en de fabriek zijn gevestigd. Na de verkoop van de grasland activiteiten in 2017, richt Lely zich volledig op de ontwikkeling van robots voor de melkveehouderij, zoals melkrobots, voeraanschuivers en big data voor het verzamelen en verwerken van informatie voor de boer om zijn bedrijf te kunnen runnen.

Foto: Alexander van der Lely, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lely, en zijn zoon ‘verbinden’ de eerste fase van de Lely Campus met de nieuwbouw, fase 2.