De Klimaatenquête van de Europese Investerings Bank (EIB) onderzoekt hoe Europese burgers tegenover klimaatverandering staan in een snel veranderende wereld. Deze derde Klimaatenquête van de EIB laat zien welke invloed COVID-19 heeft op hoe burgers tegen de klimaatcrisis aankijken. Opvallende resultaten uit het onderzoek zijn dat:

  • 52% van de Nederlanders vindt dat met het economisch herstel ook de klimaatcrisis moet worden aangepakt.
  • 77% vindt dat COVID-19 op dit moment de grootste uitdaging voor hun land vormt.
  • 59% voorstander is van strengere overheidsmaatregelen die zorgen voor individuele gedragsverandering om de klimaatcrisis aan te pakken.
  • 56% de invloed van klimaatverandering merkt in het dagelijks leven.

Klimaatverandering nog steeds in top 3 van belangrijkste uitdagingen voor Nederland

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat de aandacht van Nederlanders vooral uitgaat naar de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Voor 77% is de pandemie hun grootste zorg, vijf procentpunt hoger dan het Europees gemiddelde (72%).

Vorig jaar vonden Nederlanders klimaatverandering nog het grootste probleem. Nu staat klimaatverandering maar op de derde plaats (41%), één procentpunt lager dan een financiële crisis (42%). Jongeren (15-29 jaar) vinden klimaatverandering iets belangrijker, en zetten het op de tweede plaats (49%).

Hoewel Nederlanders zich terdege bewust zijn van de dreiging van klimaatverandering, vindt slechts 56% dat de gevolgen ervan voelbaar zijn in het dagelijks leven; voor heel Europa is dit gemiddeld 75%.

Vergelijking met de rest van de wereld: verschillen tussen Europese, Amerikaanse en Chinese burgers

Door COVID-19 zijn burgers wereldwijd anders naar de problemen van hun land gaan kijken. 73% van de Amerikanen en 72% van de Europeanen noemen op dit moment de coronacrisis als grootste uitdaging voor hun land. Alleen Chinese respondenten noemen klimaatverandering nog steeds als grootste uitdaging voor hun land (61%), net iets meer dan de COVID-19-pandemie (59%).

Wereldwijd zijn de ondervraagden verdeeld over de vraag of ze een groen herstel willen, of liever tegen elke prijs een snelle terugkeer naar economische groei. 57% van de Europese respondenten is voor een economisch herstel waarbij aandacht is voor de klimaatcrisis. Bijna de helft van de Amerikanen kiest voor het ondersteunen van een groen herstel (49%), terwijl de andere helft zo snel mogelijk terug wil naar economische groei (51%). In China is juist een duidelijke meerderheid van de burgers (73%) vóór een groen herstel.

66% van de Europeanen vindt dat de Europese Unie voorop loopt in de strijd tegen klimaatverandering. Ter vergelijking: 90% van de Chinese burgers vindt dat China hierin voorop loopt, terwijl 49% van de Amerikanen juist vindt dat deze rol is weggelegd voor de VS.

Alternate text

Kleine meerderheid van de Nederlanders is voor een ‘groen herstel’

Als het gaat om het economisch herstel na de coronacrisis, zijn Nederlanders verdeeld; Een kleine meerderheid van de Nederlandse respondenten (52%) geeft aan dat de klimaatcrisis een rol moet spelen bij het economisch herstel. Zij is van mening dat de overheid een koolstofarme en klimaatbestendige groei moet stimuleren. 48% vindt dat de overheid alle mogelijke middelen moet inzetten om de economie te stimuleren in het belang van een snelle economische groei.

Nederlanders verwachten meer inzet van de overheid om klimaatverandering aan te pakken

Een minderheid (44%) van de Nederlandse ondervraagden vindt dat Nederland voorop loopt in de strijd tegen klimaatverandering. Dit ligt iets boven het Europees gemiddelde (41%), maar is duidelijk lager dan de percentages in Denemarken (66%), Zweden (62%) en Duitsland (65%). Het percentage Nederlandse respondenten dat aangeeft tevreden te zijn over het optreden van de Europese Unie is hoger: 66% vindt dat de EU, in vergelijking tot de Verenigde Staten en China, voorop loopt in deze strijd. Dit komt overeen met het Europees gemiddelde.

In 2020 zagen we dat overheden niet terugschrokken voor strenge maatregelen in reactie op de COVID-19-crisis, met bijvoorbeeld mondkapjesplicht, lockdowns en reisbeperkingen. Nederlandse burgers geven aan dat zij net zulke strenge maatregelen zouden willen om klimaatverandering aan te pakken. 59% is vóór strengere overheidsmaatregelen gericht op individuele gedragsverandering om de klimaatcrisis aan te pakken. Dit is lager dan het Europees gemiddelde (70%). Maar jongeren (66%) en degenen die de gevolgen van klimaatverandering al in hun dagelijks leven merken (70%), zijn eerder geneigd om dergelijke maatregelen te steunen.

Ambroise Fayolle, vicepresident van de EIB: “2020 was een heel zwaar jaar. Het is niet verrassend dat burgers de COVID-19-pandemie nu als hun grootste zorg beschouwen. Maar tegelijkertijd vragen Nederlanders om een groen economisch herstel. Dat is een sterk signaal, en een roep om maatregelen aan de desbetreffende instituties. De EIB is meer vastberaden dan ooit om deze uitdaging de komende jaren aan te pakken.”

Lees meer over het onderzoek