50% van de AEX-bedrijven scoort geen voldoende op SDG Performance Index

In september 2015 werden door de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals gelanceerd: 17 ontwikkelingsdoelen gericht op de belangrijkste milieu-, sociale en economische uitdagingen. Eerder onderzocht Sustainalize hoe een groot aantal in Nederland gevestigde bedrijven de SDG’s in de bedrijfsstrategie hebben geïntegreerd. Daaruit bleek dat dit nog amper het geval was. Deze keer heeft het bureau onderzocht hoe de 25 grootste beursgenoteerde ondernemingen (AEX) in Nederland over de SDG’s hebben gerapporteerd en of zij zich actief inzetten om deze 17 doelen te bereiken. Daarbij keken we naar jaarverslagen uit 2017, en corporate websites. We concluderen uit dit onderzoek dat 50% van de AEX-bedrijven geen voldoende scoort op de door ons ontwikkelde ‘SDG Performance Index’.

In de door Sustainalize ontwikkelde ‘SDG Performance Index’ zijn meer dan 35 criteria opgenomen, onderverdeeld in zes categorieën. Deze categorieën zijn gebaseerd op de stappen van het SDG Compass, aangevuld met het element samenwerking, aangezien dit een essentieel onderdeel is voor het bereiken van de SDG’s. Na een gedegen analyse kwamen RELX en DSM als beste uit de bus rollen, die samen met Unilever, Signify en Randstad de top 5 vormen.

Het onderzoek gaf verder een zeer gevarieerd beeld. Van de 25 onderzochte bedrijven zijn er drie die niet rapporteren over de SDG’s in hun publieke verslaggeving (non-disclosers).

Lees het volledige artikel

Share Button