Bijna de helft van alle Nederlandse ondernemers denkt er serieus over na om hun bedrijfsruimte en/of kantoor te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Ledstores Europe onder 1.094 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Maar liefst 57 procent van de ondervraagden voegt daad bij woord en stelt een- of meerdere actie(s) te hebben ondernomen om hun zakelijk energieverbruik te verlagen. 

Vooral in de transportsector (68 procent) en horeca (66 procent) zijn ondernemers actief bezig met het verlagen van hun energieverbruik. Opvallend genoeg ligt dit percentage fors lager in de sectoren overheidsdiensten (41 procent) en het onderwijs (48 procent). “De afgelopen jaren is het voor ondernemers aantrekkelijker geworden om serieus aan de slag te gaan met verduurzaming”, zegt Kemal Tas, oprichter en eigenaar van Ledstores Europe. “Niet alleen zijn er verschillende fiscale regelingen en subsidies waarop ondernemend Nederland aanspraak kan maken, ook is er de laatste tijd vanuit de consument en de samenleving een sterke roep om duurzame veranderingen.

Begin maken

Een manier waarop ondernemers hun energieverbruik fors kunnen verlagen, is het plaatsen van zonnepanelen. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 42 procent van de Nederlandse ondernemers deze graag op het dak van hun kantoor en/of bedrijfsruimte legt. De interesse in zonnepanelen is het hoogst onder respondenten in de financiële sector (52 procent) en de industrie (49 procent). Er zijn echter ook andere – vaak  goedkopere – manieren om het energieverbruik te verlagen. Zo zegt maar liefst 61 procent van de ondernemers hun werknemers aan te spreken op energieverspilling of overmatig energieverbruik.

Opvallend genoeg leeft dit het meest onder ondernemers in de noordelijke provincies en het minst bij hun collega’s in de Randstad; 73 tegenover slechts 57 procent. Tas: “Energiezuinig ondernemen begint met gewaarwording binnen de gehele onderneming. Het doet me daarom deugd dat een meerderheid van de Nederlandse ondernemers het heft in eigen handen neemt en hun werknemers actief aanspreekt in het geval van energieverspilling. Als je het maar vaak genoeg blijft zeggen, wordt het hopelijk vanzelf een routine.

Energierekening

Ondanks dat het grootste gedeelte van de ondervraagden aangeeft actief bezig te zijn met energiebesparing, valt er op het gebied van gewaarwording nog veel winst te behalen. Zo weet 57 procent niet wat zij het afgelopen jaar (ongeveer) zakelijk hebben uitgegeven aan gas, water en licht. Opvallend genoeg zijn vooral jonge ondernemers (tot dertig jaar oud) hiervan slecht op de hoogte (66 procent). Ook blijkt dat een derde van de ondervraagden nog altijd hun verlichting laat branden na sluitingstijd. Wederom scoren jonge ondernemers het hoogst (42 procent). Tas: “Ik vind het onvoorstelbaar dat zo’n groot gedeelte van ondernemend Nederland niet op de hoogte is van zijn zakelijke energiekosten. De eindnota is juist een mooi moment om de tussenstand op te maken en te kijken of je inspanningen van het afgelopen jaar op het gebied van verduurzaming succes hebben gehad. Onbegrijpelijk dat dit nog zo weinig gebeurt.