Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om te investeren in VCA. Dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is gericht op het verbeteren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zowel bedrijven als medewerkers kunnen een VCA-certificaat halen. Maar waarom zou je dat doen? We bespreken vier goede redenen om als bedrijf te investeren in VCA.

Bescherming van medewerkers

Het VCA-certificeringsprogramma richt zich op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door te investeren in VCA, implementeer je systemen en procedures die de risico’s op letsel en gezondheidsproblemen verminderen. Dit leidt tot een werkomgeving waarin werknemers veilig kunnen werken en minder blootgesteld worden aan gevaarlijke situaties, wat bijdraagt aan hun welzijn op lange termijn. Daarvoor moet men wel zelf goed op de hoogte zijn door middel van het behalen van hun VCA Basis. Kijk hier voor informatie daarover.

Vermindering van ongevallen en incidenten

VCA is gericht op het stimuleren van het nemen proactieve veiligheidsmaatregelen en het identificeren van potentiële gevaren op de werkplek. Door deze maatregelen te implementeren, kunnen ongevallen en incidenten op de werkvloer worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt. Dit heeft niet alleen voordelen voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf, omdat het bevorderlijk is voor de continuïteit van het bedrijf én de productiviteit. Als er minder incidenten voorkomen binnen het bedrijf, komt de bedrijfsvoering ook minder vaak stil te liggen.

Positieve bedrijfsreputatie

Als je investeert in VCA-certificering, toon je als bedrijf aan dat je je bewust bent van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen je sector en je bedrijf en dat je je inzet voor het waarborgen van het welzijn van medewerkers. Ook laat je zien te werken met oog voor het milieu en eventuele effecten die je werkzaamheden daarop kunnen hebben. Dit draagt bij aan het opbouwen van een positieve bedrijfsreputatie, waarbij klanten, partners en andere belanghebbenden vertrouwen hebben in het vermogen van het bedrijf om verantwoordelijk en duurzaam te opereren. Dat vertaalt zich ook in economisch voordeel: veel opdrachtgevers kiezen tegenwoordig specifiek voor bedrijven met VCA-certificering om hun klussen aan uit te besteden.

Efficiëntieverbeteringen

Het implementeren van VCA-normen en -praktijken heeft nog meer potentiële voordelen voor je bedrijf. Het kan namelijk ook leiden tot efficiëntieverbeteringen op de werkvloer. Door risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen, kunnen operationele processen gestroomlijnd worden en kunnen onnodige kosten en verspilling worden verminderd. Dit draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering en kan leiden tot een verbetering van de bedrijfsresultaten. Ook dat is natuurlijk een gunstige en wenselijke uitkomst voor je bedrijf.

Je zou kunnen zeggen dat in de brede zin van het woord VCA ook een investering in de duurzaamheid van je bedrijf is, zoals milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en economische duurzaamheid. Hoewel VCA zich primair richt op veiligheid en gezondheid, kan het wel een positieve bijdrage leveren aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Om die bredere duurzaamheidsfocus te bereiken, kunnen je als bedrijf daarnaast nog andere aanvullende maatregelen nemen die gericht zijn op milieubescherming, energie-efficiëntie, sociaal welzijn en andere duurzaamheidsaspecten die relevant zijn voor je specifieke sector.