Bedrijfsleven en gemeentelijke organisaties zeer actief Ook zo’n 250 bedrijven en gemeentelijke organisaties deden mee aan MADD. Door met collega’s of het college van B&W ergens een vrijwilligersklus te klaren, middelen of faciliteiten beschikbaar te stellen of door vakkennis in te zetten in de vorm van bijvoorbeeld gratis adviezen aan vrijwilligersorganisaties. Deelname aan MADD geeft bedrijven de gelegenheid op een laagdrempelige manier vorm en inhoud te geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

Deelname Koninklijke Familie en politici

Diverse leden van de Koninklijke familie staken de handen uit de mouwen, waaronder de Koningin zelf, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Ook politici lieten zich niet onbetuigd, minister Van Middelkoop en de staatssecretarissen Bussemaker, Klijnsma, Heemskerk, Van Bijsterveldt en Timmermans, hebben zich ingezet bij allerlei projecten in Nederland.

Het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving

Tijdens MADD staat vrijwilligerswerk centraal. Duizenden Nederlanders, bedrijven, gemeenten en scholen tonen hun maatschappelijke betrokkenheid en gaan aan de slag bij allerlei vrijwilligersactiviteiten in het hele land. Het doel van MADD is te laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk voor de samenleving is én om nieuwe vrijwilligers te werven. Make a Difference Day is in 2005 geïntroduceerd in Nederland en komt oorspronkelijk uit Engeland en de VS, waar het al tientallen jaren met succes wordt georganiseerd.

MADD is een initiatief van het Oranje Fonds, MOVISIE en Vereniging NOV en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

MADD 2010 vindt plaats op vrijdag 19 maart en zaterdag 20 maart.