Uit een nieuw rapport van Deloitte Global, “Work toward net zero: The rise of the Green Collar workforce in a just transition” blijkt dat meer dan 800 miljoen banen zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om ongeveer een kwart van de wereldwijde beroepsbevolking.

Het belang van klimaatverandering voor de planeet wordt al lang erkend, maar ook de praktische economische gevolgen worden steeds duidelijker. Het nieuwe rapport bouwt voort op Deloitte’s Turning Pointserie en richt zich op de gevolgen van klimaatverandering en decarbonisatie voor de beroepsbevolking.

Op basis van de Job Vulnerability Index identificeert het Deloitte Economics Institute de banen die het meest kwetsbaar zijn. Enerzijds gaat het om banen in sectoren waarin men wordt blootgesteld aan fysieke schade als gevolg van klimaatverandering, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden. Anderzijds gaat het om banen in industrieën met hoge emissies, waarop decarbonisatie-initiatieven de grootste impact hebben.

De toekomst is niet per se somber en kan groen zijn, zolang er snel maar voorzichtig wordt ingegrepen. Nu handelen om de CO2-uitstoot te reduceren kan de fysieke impact van klimaatverandering verminderen, maar een overhaaste en ongecoördineerde transformatie van industrieën kan juist een negatieve impact hebben.

Het rapport geeft daarnaast weer hoe beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan verdere investeringen in nieuwe vaardigheden die leiden tot een net-zero wereld, waardoor kansen en vooruitgang worden gecreëerd.

Bouwen aan een nieuw Green Collar-personeelsbestand

De overgang naar een net-zero economie zal gepaard gaan met de komst van een Green Collar-beroepsbevolking. Deze groep wordt gekenmerkt door nieuwe soorten werk, nieuwe vaardigheden en andersoortige beroepen.Het Deloitte Economics Institute benadrukt dat economische groei de vraag naar bestaande banen zal blijven stimuleren. Door technologische ontwikkeling en opkomst van nieuwe economische markten als gevolg van de overgang naar een koolstofvrije economie zal echter voor een bepaald type banen een transformatie op gang komen.

“Het goede nieuws is dat 80 procent van de vaardigheden die nodig zijn voor banen in onze steeds meer koolstofvrije economie al bestaan. Het is duidelijk dat deze vaardigheden en het Green Collar-personeel de aanjager van de transitie zijn en niet het gevolg,” zegt Dr. Pradeep Philip, Partner bij het Deloitte Economics Institute. “Met de juiste ondersteuning van overheden kunnen we wereldwijd meer banen creëren en een eerlijker verdeling van de kansen die worden gecreëerd in een net-zero economie.”

 • Zorgen voor een rechtvaardige transitie met overheidsbeleid
  De Green Collar-personeelsbeleidsagenda die is ontwikkeld door het Deloitte Economics Institute is bedoeld als handreiking naar besluitvormers. Het rapport dient als gids voor de acties die besluitvormers moeten overwegen om industrieën en werknemers te helpen zich aan te passen aan de wereldwijde overgang naar een koolstofvrije economie.
 • Creëer hoogwaardige banen voor transitietrajecten: Werkgelegenheidstrajecten die een gelijkwaardige of kwalitatief betere banenkans vertegenwoordigen zijn vereist om ervoor te zorgen dat de levensstandaard en betrokkenheid bij het werk gehandhaafd blijft in de overgang naar een koolstofvrije economie.
 • Hervorming van de onderwijs- en opleidingsstelsels: Onderwijs- en opleidingsstelsels zijn wereldwijd verantwoordelijk voor het bijscholen en omscholen van werknemers. De hervorming van de onderwijs- en opleidingssector is van cruciaal belang voor het realiseren van het economische potentieel van decarbonisatie.
 • Gebruik beleid om effectieve herverdeling van vaardigheden te stimuleren: Niet alle werknemers, vaardigheden of regio’s zullen dezelfde strategische beleidsoplossingen nodig hebben. Een portfoliobenadering zorgt voor voldoende oog voor werknemers die mogelijk op de verkeerde plaats zitten, die niet over de juiste vaardigheden beschikken of werknemers met vaardigheden die juist onderbenut blijven.
 • Stel ambitieuze emissiereductiedoelen vast
  Duidelijk gedefinieerde reductiedoelen zorgen ervoor dat industrieën, bedrijven en particulieren effectieve investeringskeuzes kunnen maken met het oog op een tijdige en gecoördineerde transitie. Timing en schaalgrootte zijn hierbij essentieel voor een actieve transitie waarin de beroepsbevolking beter af is en de kosten voor transitie voor economieën in de breedte lager zijn.
 • Kies voor een systeemgerichte aanpak voor nieuw beleid
  Het versnellen van de vooruitgang in de richting van net-zero emissies en het aanpakken van onze moeilijkste klimaatuitdagingen vereist buitengewone niveaus van samenwerking en coördinatie tussen opkomende economische systemen – van overheid, financiën en technologie.