Op 25 mei 1989 publiceerde Nederland als eerste land ter wereld  een Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1). Dit plan zette Nederland op de kaart als gidsland. Anno 2014 is Nederland teruggezakt naar de middenmoot als het gaat om milieu en duurzaamheid. Royal HaskoningDHV bracht de situatie van de afgelopen 25 jaar in kaart en gaat op 23 mei aanstaande in gesprek met de betrokkenen van nu en destijds: Ed Nijpels (destijds minister milieu en huidig voorman van NLIngenieurs), Chris Kuijpers (DG van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Tjerk Wagenaar (directeur Stichting Natuur en Milieu) en oud-premier Ruud Lubbers. Media en milieudeskundigen e.d. zijn van harte uitgenodigd dit evenement bij te wonen.

 

Nederlands plan blauwdruk voor internationaal milieubeleid
Tijdens een rondetafelbijeenkomst blikken de deelnemers terug en kijken ze vooruit naar de rol van Nederland bij (internationaal) milieubeleid. Job van den Berg, Leading professional sustainable development and governance bij Royal HaskoningDHV en tevens dagvoorzitter, die vanaf het eerste uur betrokken was bij de milieuplannen: ‘Het NMP is een blauwdruk geweest voor het Europees milieubeleid. De huidige Europese regelgeving, waarin niet middelen maar doelstellingen centraal staan, komt voort uit het NMP.’ Op basis van het ontwerp adviseerde Royal HaskoningDHV bij nationale milieubeleidsplannen van onder ander Hongarije en Tsjechië.

25 jaar na de presentatie van het NMP staat Nederland er internationaal slechter voor. Van den Berg: ‘Op de Environmental Performance Index van Yale staat Nederland net buiten de top-10, na landen als Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en Spanje. Binnen de EU behoren we tot de achterhoede als je kijkt naar de toestand van bodem, water en lucht. In Nederland steeg als enige in West-Europa het energieverbruik per eenheid GDP, in andere landen daalde dit. Plannen als het Energie-akkoord kunnen ervoor zorgen dat we positieve resultaten boeken, maar uiteindelijk blijven we in veel lijsten in de middenmoot. Dat komt voornamelijk door wisselingen in de politiek, waardoor  plannen continu veranderen. In Duitsland zie je dat er decennia lang aan één plan is gewerkt, daarom lopen ze daar bijvoorbeeld ver voor op het gebied van duurzame energie.’

 

Een ander thema dat tijdens de bijeenkomst centraal staat, is welke rol de overheid moet spelen bij het milieubeleid. Van den Berg: ‘In de jaren ’90 hebben internationale bedrijven zich bewust in de Rijnmond gevestigd vanwege de stringente regelgeving. De relatief strengere regels stimuleerden innovaties. Anno 2014 kun je je daar weinig bij voorstellen.’

Val kabinet Lubbers II
In 1989 viel het tweede kabinet Lubbers doordat de CDA- en VVD-fractie het niet eens konden worden over het reiskostenforfait. De aftopping van de belastingaftrek voor woon-werkverkeer boven de 10 kilometer was volgens het CDA nodig om de uitvoering van het NMP te kunnen financieren. Het NMP werd vervolgens door een demissionair kabinet gepresenteerd.

Programma
De rondetafelbijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur  –       Ontvangst

13.30 uur –        Rondetafelbijeenkomst, onder leiding van Job van den Berg
(Royal HaskoningDHV). Deelnemers: Chris Kuijpers, Ed Nijpels en Tjerk Wagenaar. Ruud Lubbers zal een reflectie geven.Tot de aanwezigen behoren tevens diverse mensen van het eerste uur zoals de projectleider van het NMP1 evenals de communicatiedirecteur.

15.00 uur –         Afsluiting en netwerkborrel.

 

Voor meer informatie/aanmelden, klik hier.