PMZ 2001 bouwt voort op de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Met ondersteuning van VROM zijn vorig jaar 24 projecten, met name gericht op ontwikkeling en implementatie van PMZ, van start gegaan.

Het managementsysteem PMZ neemt het product als invalshoek en is een hulpmiddel in de bedrijfsvoering. Het structureert alle inspanningen en activiteiten in een bedrijf zodat de milieubelasting van producten of diensten in de keten beheerst kan worden. Bij PMZ gaat het om de volledige cyclus van het product: van de winning van grondstoffen tot en met het hergebruik en de verwijdering van afvalstoffen. PMZ kan deel uitmaken van een al bestaand milieuzorgsysteem en kan tevens aansluiten bij andere zorgsystemen, zoals een kwaliteitssysteem.

Projecten die in 2001 voor subsidie in aanmerking komen dienen zich te richten op het ontwikkelen en in de praktijk brengen van productgerichte milieuzorgsystemen. Daarnaast wordt steun verleend aan projecten die een bijdrage leveren aan het overdragen van kennis, zodat de toepassing van PMZ-systemen in Nederland verder wordt gestimuleerd. Bij kennisoverdrachtprojecten moet een intermediaire organisatie betrokken zijn.

Tot en met 12 oktober worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Zolang het budget niet is uitgeput kunnen subsidieaanvragen bij Novem worden ingediend. Geïnteresseerde brancheorganisaties, industriële ondernemingen en intermediaire organisaties kunnen voor het aanvragen van subsidie gebruik maken van een bij Novem verkrijgbaar aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier PMZ 2001 en meer informatie is tevens te vinden op deze website onder de rubriek Advies. Het informatiepakket PMZ 2001 kan aangevraagd worden bij Novem, telefoon 030 – 2393 416.