Met het project FairFood DagDelen betrekt FairFood werkend Nederland actief bij de strijd tegen honger, door werknemers te vragen een werkdag te delen met FairFood. De deelnemer werkt een normale dag op kantoor en staat het loon van een halve dag af aan FairFood.
De helft van de opbrengst komt direct terecht bij een voedselproject in een ontwikkelingsland. FairFood maakte een voorselectie van drie voedselprojecten van ICCO, een van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Deelnemers kiezen zelf welke van deze drie projecten ze willen steunen. De andere helft van de opbrengst gaat naar de FairFood Coalitie tegen Honger. De Coalitie streeft naar een structurele verbetering van de onderhandelingspositie van boeren in ontwikkelingslanden en openstelling van de westerse markt. Uiteindelijk wil FairFood naar een situatie toe waar eerlijke handel ervoor zorgt dat ontwikkelingslanden onze donaties niet meer nodig hebben.

In december 2004 is het project FairFood DagDelen als pilot gestart bij Stadsdeel Bos en Lommer van de gemeente Amsterdam. Het enthousiasme onder de deelnemers was zeer groot. Het project bleek goed aan te sluiten bij de behoefte van werknemers om zich samen met hun organisatie in te zetten voor een goed doel op een laagdrempelige wijze.

FairFood DagDelen gaat op 21 juni 2005 feestelijk van start. Naast een bekende Nederlander die zijn dag gaat delen met FairFood zullen er op verschillende plaatsen in het land rondom de deelnemende organisaties activiteiten plaatsvinden. DagDelen wordt in eerste instantie aangeboden via de directie van bedrijven, maar werknemers kunnen ook individueel hun dag met FairFood delen. Uiteraard is het voor bedrijven en werknemers mogelijk op een andere-zelfgekozen- dag deel te nemen. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan een ander bedrijfsevenement.

Werknemers kunnen zich eenvoudig inschrijven via de site www.dagdelen.nl waar ook meer uitgebreide informatie te vinden is over het project. Bedrijven kunnen informatie opvragen bij Jiska Stroes door te bellen naar 020-6188062 of te mailen naar jiska.stroes@fairfood.org

Stichting FairFood streeft naar een structurele aanpak van honger door middel van onderzoek, lobby en campagnes. Een belangrijke oorzaak van ondervoeding in de wereld is oneerlijke handel. Hierdoor levert de export vanuit ontwikkelingslanden weinig tot niets op. En is het voor ontwikkelingslanden heel moeilijk om bewerkte producten op westerse markten af te zetten. Ook zorgen scheve machtsverhoudingen voor een slechte onderhandelingspositie van ontwikkelingslanden. FairFood gelooft in oplossingen voor deze problemen en wil zich daar samen met overheid, bedrijfsleven en een breed publiek constructief voor inzetten. Meer informatie over FairFood is te vinden op www.fairfood.org