Insecten kunnen een belangrijke rol spelen in het tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten, waarbij voor optimalisatie van duurzame en productieve insectenkweek een sleutelrol is weggelegd. Onderzoek, op initiatief van RavenFeed, wijst erop dat substraat op basis van circulaire reststromen kan dienen als hoogwaardige voedingsbron voor de zwarte soldaatvlieg.

RavenFeed zet zich in voor het herstel van verstoorde voedselketens door het toegankelijk maken van eiwitproductie met behulp van insecten. Insecten zijn rijk aan eiwitten en kunnen zich snel vermenigvuldigen, wat ze erg geschikt maakt als eiwitbron voor de voedselketen. Het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron draagt bij aan het terugbrengen van de afhankelijkheid van traditionele eiwitbronnen, zoals soja, in de productie van feed, food en petfood. Dit helpt de negatieve impact op natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te verminderen. Een belangrijke uitdaging hierbij is het identificeren van geschikte en beschikbare voedingsbronnen die door insecten efficiënt kunnen worden omgezet in hoogwaardige eiwitten. Door middel van dit onderzoek wil RavenFeed bedrijven met een circulaire motivatie, op een laagdrempelige manier betrekken bij de insectenkweek.

De substraatproef, gestart in januari 2023, wordt uitgevoerd door Inagro vzw in samenwerking met de onderzoeksgroep Radius van de Thomas More Hogeschool binnen het voucherprogramma van het ValuSect Interreg NWE project. Door de huidige wet- en regelgeving is een omvangrijk deel van beschikbare reststromen, zoals mest en slachtbijproducten, niet toegestaan voor gebruik in insectenkweek. Onderzoek naar het optimale substraat, dat is gebaseerd op beschikbare én toegestane bijproducten, helpt de eiwittransitie met behulp van insecten op korte termijn te versnellen.

Veelbelovend resultaat

Het onderzoek heeft al veelbelovend resultaat opgeleverd. Momenteel heeft het substraat, dat bestaat uit een vloeibare circulaire mix van Looop, circulair droogvoer van Nijsen company en het bijproduct tarwegries, de meest optimale voederconversie. Met een voederconversie, gebaseerd op het drogestofpercentage, van 1,2 kilogram voeder per kilogram verse larven presteert het substraat opmerkelijk goed. Hiermee kan het zich meten met hoogwaardig, maar niet duurzaam, kuikenkruim. Het substraat biedt hierdoor het potentieel om op een duurzame en circulaire manier efficiënte insectenkweek te realiseren.

Circulaire voedselketen

Zowel Looop als Nijsen company hebben zich toegewijd aan het optimaal benutten van bijproducten afkomstig uit de voedsel-, drank- en fermentatie-industrie. “Bij Looop ligt de focus op het valoriseren van reststromen volgens de Ladder van Looop, met als doel de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken” beschrijft Kelly Vermeer, Procurement & Development Manager bij Looop. Vermeer benadrukt het potentieel van het benutten van insecten om de voedselketen, op termijn, op een meer duurzame wijze vorm te geven; “Insecten zijn in staat om (laagwaardige) bijproducten om te zetten in hoogwaardige eiwitten, waardoor we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen verminderen en circulariteit bevorderen ”. Het huidige onderzoek wordt door Radius en Inagro vzw gepubliceerd.