De bewindsvrouwen willen met de extra steun de effecten van de kredietcrisis voor de maakindustrie te beperken. Zij slaan hiermee twee vliegen in een klap. Het extra geld geeft de economie een impuls: het steunt midden- en kleinbedrijven (MKB) bij ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik, efficintere productieprocessen en schonere producten en diensten.
Dat lost tegelijkertijd ook maatschappelijke vraagstukken innovatief op. Duurzame innovaties kunnen economische groei steeds meer aanzwengelen, bijvoorbeeld doordat ze ook op buitenlandse markten worden verhandeld.
Om het geld snel beschikbaar te krijgen voor het bedrijfsleven, wordt de 10 miljoen euro ingezet als budgetverhoging van het bestaande programma Milieu en Technologie. De miljoenen worden dit jaar en de aankomende twee jaren gespreid ingezet bovenop het reguliere subsidiebudget van Milieu & Technologie.
Het programma Milieu & Technologie is elk jaar overtekend. Dit jaar zijn er ook al veel aanvragen binnengekomen vanuit het MKB. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven in de maakindustrie, van chemie tot bijvoorbeeld apparatenbouw en ondersteunt zowel technisch onderzoek als onderzoek ter voorbereiding van een geslaagde marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties.
SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van de overheid, voert dit voor de ministeries van VROM, EZ, LNV en VenW uit.