Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) heeft inmiddels 1.000 bedrijven gecertificeerd als ‘Erkend Duurzaam’. Daarmee is een mijlpaal bereikt voor het branchebrede duurzaamheidsprogramma Erkend Duurzaam, dat is ontwikkeld onder leiding van BOVAG, RAI Vereniging, Vereniging FOCWA Schadeherstel en STIBA. Het programma is beschikbaar voor  autodealers, onafhankelijke autobedrijven, truckdealers, truck-en trailerbedrijven, autowasbedrijven, revisiebedrijven en schadeherstelbedrijven. Bedrijven die gecertificeerd zijn, voldoen aan de laatste richtlijnen op het gebied van bedrijfsvoering,  milieu- en energiebeleid, personeelsbeleid en zorg voor de directe maatschappelijke omgeving.

“Sinds de uitreiking van het eerste certificaat in 2009 heeft maatschappelijk verantwoord  ondernemen in de mobiliteitsbranche een grote toevlucht genomen. In navolging van de auto’s in de showroom wordt ook de bedrijfsvoering van de deelnemende bedrijven verder verduurzaamd”, zegt Jos van den Broek, Algemeen Manager ARN Sustainability en verantwoordelijk voor het Erkend Duurzaam-programma. “Ons programma geeft de ondernemer een uitstekend handvat om concreet met MVO en duurzaamheid aan de slag te gaan. Het biedt de ondernemer de mogelijkheid om zichzelf te profileren en helpt de organisatie met kostenbesparing en/of kostenbeheersing.” Door overheid en bedrijfsleven wordt Erkend Duurzaam gezien als hét MVO toetsingskader.

Het Erkend Duurzaam is inmiddels zodanig doorontwikkeld dat het voor een breed scala aan bedrijven beschikbaar is. Ook is overlap geïdentificeerd met andere certificeringen als ISO 9.001 en ISO14.001 en dat is vertaald naar vrijstellingen en korting. Een certificaat is een jaar geldig, daarna wordt opnieuw beoordeeld. De ondernemer wordt gestimuleerd om gedurende een aantal jaren steeds een stap verder te gaan met MVO.