NZO en LTO Nederland komen daarom nog voor de zomer met concrete maatregelen die de druk op het milieu als gevolg van een mogelijke groei van de melkproductie, verlichten. Dat hebben zij vandaag aangekondigd tijdens het Zuivelsymposium van NZO en LTO Nederland in Den Haag.

NZO en LTO Nederland reageren daarmee op de uitnodiging van staatssecretaris Dijksma aan het bedrijfsleven om te komen met concrete plannen voor de realisatie van de milieudoelen van de overheid.

Tijdens het zuivelsymposium, waaraan politici en maatschappelijke organisaties deelnamen, werd het belang benadrukt van samenwerking bij de verduurzaming van de zuivelsector. Gepleit werd voor een pact, waarbij overheid, politiek, NGO’s en andere partijen in de keten een relevante bijdrage leveren aan een toekomstbestendige melkveehouderij.

Onder het motto “een duurzame toekomst bouwt op een duurzaam verleden” overhandigde NZO-voorzitter Cees ’t Hart het eerste exemplaar van het boek ‘Alles van Melk’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma. In het boek beschrijven Pim Reinders en Aad Vernooij de rijke geschiedenis van de Nederlandse zuivelindustrie.