Recente olierampen en de MKZ- en BSE-crises hebben de bezorgdheid over de sociale en milieugevolgen van productie doen toenemen. De behoefte groeit om de maatschappelijke en milieuprestaties van bedrijven in kaart brengen. Ook beleggers willen dit graag weten, getuige de vele groene en duurzame beleggingsfondsen. Volgens Mauser kijken beleggingsfondsen echter te veel naar wat bedrijven zeggen te doen (de beleidsvoornemens), in plaats van de concrete milieuprestatie. Ondanks een goed milieubeleid op papier kunnen bedrijven toch slecht presteren door bijvoorbeeld een gebrek aan betrokkenheid van de werknemers. Daarom verdienen bestaande duurzaamheidsindexen een kritische evaluatie.

Anniek Mauser onderzocht de milieuprestaties van vijfentwintig Nederlandse zuivelproductiebedrijven. Ze ontwikkelde een instrument om milieuprestaties en -management van bedrijven te meten. In deze sector blijken bedrijven juist meer te doen dan ze zeggen. Ook bepaalde ze wat de invloed van interne bedrijfskenmerken als organisatiecultuur en -structuur, is op de milieuprestatie. In haar onderzoek blijkt het belang van een sectorspecifieke aanpak. Om de milieuprestaties van bedrijven daadwerkelijk met elkaar te vergelijken of benchmarken, moet een sectorspecifieke invalshoek gekozen worden om te voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Zo is de CO2-uitstoot van een chemische fabriek moeilijk te vergelijken met die van een melkfabriek.

Tevens plaatste Mauser de milieuprestatie in de context van een aantal door de markt en omgeving gedicteerde bedrijfskenmerken. Zo is de relatie tussen milieuprestatie en strategie nog nauwelijks onderzocht. De gevoerde bedrijfsstrategie is soms ingegeven door de marktomstandigheden en een noodzakelijkheid om te kunnen overleven in een markt van toenemende internationale concurrentie. Tegelijkertijd beïnvloedt deze bedrijfsstrategie de milieuprestatie van het bedrijf. Een differentiatiestrategie, een strategie gericht op unieke producten met een hoge toegevoegde waarde, blijkt in de zuivelindustrie een lagere milieuprestatie op te leveren dan een strategie gericht op kostleiderschap. Een voorbeeld hiervan is bulkproductie waarbij gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Dit is een opmerkelijke conclusie, omdat vaak wordt beweerd dat de focus op kostenbesparingen het milieu niet ten goede komt.