GroenLinks heeft een motie ingediend waarin het stadsdeel wordt gevraagd om maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen in het eisenpakket bij aanbestedingen. De normen zouden vooral betrekking moeten hebben op goed werkgeverschap en op duurzaamheid. Het stadsdeel is bereid om de normen aan te scherpen en stelt voor om hierover een notitie te maken.

De aanleiding voor de motie was dat medewerkers in het MFC door ISS maandenlang niet betaald werden, vertelt Marije Cornelissen (foto), die de motie heeft ingediend. Binnenkort start de Rekenkamer op verzoek van de oppositiepartijen een onderzoek naar het beheer van het MFC. In het MFC zijn welzijnsorganisaties en scholen ondergebracht.

Momenteel heeft ZuiderAmstel geen instrumenten om eventuele misstanden aan te kunnen pakken bij bedrijven die voor het stadsdeel werken. Door hierover eisen op te nemen bij de aanbesteding wordt dit wel mogelijk. In het uiterste geval kan een opdracht dan worden ingetrokken of een contract worden ontbonden.

Bij subsidieverleningen worden dit soort voorwaarden al gehanteerd, aldus Cornelissen, maar er was sprake van een ‘blinde vlek’ bij het commercieel aanbesteden. Stadsdelen laten steeds meer werk door particuliere bedrijven doen. Met de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal dit verder toenemen.

Het stadsdeel heeft geen directe zeggenschap over de aanleg van de Zuidas, maar Cornelissen vindt dat het stadsdeel de gemeente wel kan adviseren om ook daar maatschappelijke voorwaarden te hanteren. In de gemeenteraad is er steun voor dat idee, zo lieten PvdA, VVD en SP onlangs aan Nieuws uit Amsterdam weten.

De motie van GroenLinks staat aanstaande dinsdag op de agenda van de deelraad. Gezien de toezegging van het bestuur zal de motie waarschijnlijk niet in stemming worden gebracht. “Het doel van de motie is bereikt”, aldus Cornelissen.