Het onderzoek is een initiatief van Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam en werd uitgevoerd door bbn adviseurs middels de BREEAM-NL In-Use methode.

Energiezuinige gebouwen

Wat als eerste opvalt in de resultaten, is dat Zuidas op het gebied van energiezuinige gebouwen hoog scoort: 52% ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van 32%. Ook het voorzieningenniveau en transport scoren bijzonder goed: 71% om 53%. Op het gebied van beheer en gebruik ligt de score rond het Nederlands gemiddelde, daar is nog ruimte voor verbetering.

Vergelijken

De resultaten van dit onderzoek fungeren als een nulmeting en worden gebruikt om de performance van de gebouwen en bedrijven onderling én met ruim 4.000.000 m² kantoren vastgoed in heel Nederland te vergelijken. Het biedt handvatten om de gebouwen, de bedrijfsvoering en het beheer optimaal te verduurzamen en energie en geld te besparen.

Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014

Op 2 april worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, samen met het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 dat bovengenoemde drie partijen ieder jaar uitgeven. De presentatie vindt plaats in het meest duurzame kantoorgebouw van de wereld: The Edge, waar Deloitte gehuisvest is.