Bedrijven maken zich zorgen over de stijgende kosten voor energie. Ruim zestig procent (63%) geeft aan zich zorgen te maken over een steeds hoger wordende energierekening, waarbij 58% energierekening van de organisaties, die nog geen duurzame energie hebben, daardoor wil overstappen op duurzame energie. Bijna veertig procent (37%) geeft aan iets aan de bedrijfsvoering te willen veranderen om onafhankelijker te zijn van wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. Dat blijkt uit een online onderzoek over ‘duurzame energie bij organisatie’ van Kien Onderzoek, in opdracht van GroenLeven. GroenLeven is marktleider op het gebied van zonne-energie in Nederland en richt zich op het verlenen van groene energie-oplossingen.

Een ander belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de belangrijkste redenen zijn om te verduurzamen zowel kostenbesparing als de maatschappelijke noodzaak dat het beter is voor het milieu is. Deze redenen wegen ongeveer even zwaar.

Elementaire ontwikkeling

Peter Paul Weeda (CEO): “GroenLeven ziet zich samen met andere bedrijven in Nederland verantwoordelijk voor het aanjagen van de energietransitie. Dit onderzoek laat gelukkig zien dat ook ondernemers erg bezig zijn hun bedrijfsvoering te vergroenen en een gedeelte ervan ook minder afhankelijk wil worden van fossiele energie. Dat is een elementaire ontwikkeling in de goede richting.”

Verantwoording

Voor het onderzoek “duurzame energie” is gebruik gemaakt van online onderzoek onder panelleden van het online onderzoekspanel PanelWizard Direct; met als doelgroep Nederlanders die (mede)beslissend of eindverantwoordelijk zijn op het gebied van algemeen management en/of inkoop bij een organisatie met 25 of meer personen en binnen de organisatie (mede)beslissend of eindverantwoordelijk zijn voor energie (de aankoop van energie of de keuze van energieleverancier). De bruto steekproef bestond uit 3126 Nederlanders die (mede)beslissend of eindverantwoordelijk zijn op het gebied van algemeen management en/of inkoop bij een organisatie met 25 of meer personen, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie en opleiding. In totaal hebben van deze groep 1801 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, een respons van 63%. Van hen vielen 411 binnen die doelgroep en hebben 410 alle onderzoeksvragen beantwoord. Daarmee valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 4,8% kan afwijken van de werkelijke situatie.