P&O wordt partner van de directie door onder andere het vertalen van organisatiewaarden en visie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid in concrete doelstellingen en indicatoren, een gericht benoemingsbeleid en gedragsregels voor medewerkers. Op managementniveau is stimulering van coachend leiderschap van belang evenals terugkoppeling over gedrag van leidinggevenden. Goed (voorbeeld) gedrag doet namelijk goed volgen. Bij medewerkers gaat het vooral om het creëren van bewustwording van hun gedrag en de effecten daarvan. Integratie van duurzaamheid in P&O-instrumenten als opleiding, bonussysteem en beoordelingsgesprekken stimuleert de bewustwording.
Deze rol bij duurzaam ondernemen biedt P&O zelf de meerwaarde van een versterkte positie als strategisch adviseur van de bedrijfsleiding.

Het hele artikel “Zonder P&O geen duurzaam ondernemen” kunt u downloaden via de link (pdf).