Zaken die je raken: het butterfly-effect van sociaal ondernemers

Over de maatschappelijke verdeeldheid, de onzekerheid en de uitdagingen waar we voor staan, wordt momenteel veel geschreven en gepraat. Het nieuwe boek Zaken die je raken, dat vanavond wordt gepresenteerd, verlegt de focus naar actie en oplossingen. Willemijn Verloop: ‘Wat wij laten zien is de kracht van sociaal ondernemerschap om met een frisse, vernieuwende blik de eerste stappen te zetten naar maatschappelijke verandering.

Het boek laat zien welke oplossingen ondernemers bieden voor zeven grote maatschappelijke uitdagingen. Stuk voor stuk zijn het vraagstukken waarbij transitie wenselijk is om tot een oplossing te komen: onder andere het verduurzamen van waarde- en voedselketens, de noodzakelijke verbeteringen in de gezondheidszorg en ons energieverbruik.

Opschudden van het systeem

Sociaal ondernemers starten bedrijven om de wereld te verbeteren; zij zien geld als middel en niet als doel. Verloop: ‘Ik hoor nogal eens: prachtig, al die sympathieke, kleinschalige initiatieven, maar is het effect ervan niet veel te klein? Het motto van ons boek is daarom deze lijfspreuk van Bodyshop-oprichter Anita Roddick:  If you think you’re too small to make a difference, try sleeping in the same room with a mosquito. Om duurzame verandering te garanderen is natuurlijk een brede aanpak nodig van vele actoren in de maatschappij. Maar sociaal ondernemers zetten vaak een eerste stap en hebben het potentieel oplossingen te bedenken, industrieën en systemen op te schudden en in beweging te krijgen. Al deze indirecte impact noemen we in ons boek het butterfly effect.’

Voedselverspilling

Dat meerdere supermarkten nu ook kromme groenten verkopen die voorheen zou worden afgekeurd, is bijvoorbeeld de indirecte impact van Kromkommer. Hun concept en aansprekende merk, waarmee ze voedselverspilling willen verminderen, werken aanstekelijk. Kromkommer geeft dus het goede voorbeeld voor andere bedrijven, maar ook het bewust maken en activeren van consumenten speelt hier een grote rol.

Schooluitvallers

The Colour Kitchen runt 24 bedrijfsrestaurants van woningbouwcorporaties en bedrijven zoals de grote banken, mede bemand door ruim 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal schooluitvallers. De organisatie helpt honderden mensen uit de kaartenbak van de uitkeringsinstantie op weg naar een zelfstandig leven zonder schulden. Daarnaast komen hun klanten direct in aanraking met de trainees van de The Colour Kitchen, en zijn vaak heel trots dat ze een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling.  Als een partij als de Rabobank de visie en de motivatie van The Colour Kitchen predikt en overneemt, zullen dit soort initiatieven verder versnellen.

Nieuw perspectief

Het boek Zaken die je raken geeft een broodnodig handelingsperspectief voor iedereen. Door al deze cases te verzamelen en te analyseren, werken de auteurs aan een collectief verhaal die de maatschappij richting kan geven. Het boek is tot stand gekomen door een samenwerking van Mark Hillen en Willemijn Verloop van Social Enterprise NL en Kaat Peeters van de Sociale InnovatieFabriek: een bijzondere combinatie van Belgische en Nederlandse experts op het gebied van sociaal ondernemerschap.

Bestel het boek online

Share Button