Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reikt, samen met milieuorganisatie Natuur & Milieu, jaarlijks Autodeel Awards uit aan gemeenten die zich hebben ingespannen om autodelen te stimuleen. Omdat autodelen kan leiden tot minder uitstoot (zeker als de gebruikte auto’s elektrisch zijn) en minder auto’s op de weg. Werkgevers hebben veel invloed op het mobiliteitsgedrag van werknemers en kunnen deelconcepten introduceren en bekend maken. Dit jaar is voor het eerst een Autodeel Award uitgereikt aan een werkgever en WUR is de eerste werkgever die deze Award afgelopen week in ontvangst mocht nemen.

Susan Reedijk, contractmanager voor Mobility as a Service bij WUR tot 1 juni (vanaf heden is Anne van Wijchen de nieuwe contractmanager), kreeg de Autodeel Award uitgereikt en vertelt: ‘WUR wil duurzaam vervoer een extra impuls geven door het stimuleren van elektrisch rijden, fietsen en reizen met het openbaar vervoer. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van deelvervoer en efficiënt gebruik van dienstauto’s. Reizen per vliegtuig en eigen auto, zeker met fossiele brandstoffen, willen we terugdringen. Daarom zijn we ook blij met deze Award voor ons deelconcept.

Goede eerste stappen

We hebben bij WUR gekozen voor een integrale strategie die groter is dan alleen deelauto’s inzetten. Er is een heel deelplatform opgezet voor medewerkers (en studenten voor onderwijsgerelateerde reizen). De vakjury gaf ook aan het te waarderen dat we webinars geven om mensen te activeren om elektrisch te gaan rijden en actief uitleg geven over het elektrisch rijden. We zien binnen WUR dat de elektrische Amber/myWheels-auto’s goed worden gebruikt. Daarnaast gaan de ontwikkelingen verder. De vervolgstap is het beschikbaar stellen van deelfietsen en het verduurzamen van auto’s voor goederenvervoer. Het implementeren van een dergelijk deelplatform was en is een uitdaging en gaat soms gepaard met wat strubbelingen in de uitvoering. Maar deze Award laat zien dat we goede eerste stappen hebben gezet. Wat ons betreft vooral een aanmoediging om door te gaan op de ingezette weg’.

Bij de categorie grote en kleinere gemeenten vielen Amsterdam, Groningen en Eemsdelta in de prijzen. Zeist kreeg de prijs voor het beste buurinitiatief.

Foto: Links Susan Reedijk, (voormalig) contractmanager Mobility as a Service binnen WUR. Rechts: Jan-Jelle Witte, lid van de vakjury en onderzoeker bij KiM Netherlands (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)