De Worldconnectors, het netwerk van opiniemakers die zich vanuit verschillende sectoren inzetten voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld, worden per 8 december a.s. een vereniging. Net als andere maatschappelijke organisaties hebben ook zij te maken met minder steun van de overheid om bij te dragen aan internationale samenwerking. Met haar generatie- en sectoroverschrijdende aanpak heeft Worldconnectors zich de afgelopen jaren al goed gepositioneerd: “We willen de samenleving als geheel betrekken” aldus nieuwe voorzitter Erik-Thijs Wedershoven (28), werkzaam als consultant bij KPMG Global Sustainability Services.

Gates: verantwoordelijkheid bij jongeren

Tijdens zijn bezoek aan Nederland op 13 november jl. bekritiseerde filantroop Bill Gates de bezuinigingen van het kabinet-Rutte II op internationale samenwerking. Volgens Gates ligt nu de verantwoordelijkheid bij jongeren om zich hiervoor sterk te maken. Wedershoven erkent dat volledig en zijn ambitie is om te zorgen dat de vereniging voortgedreven wordt door jonge energie. Daarnaast willen de Worldconnectors het bedrijfsleven, universiteiten en andere spelers in de Nederlandse samenleving uitdagen om een grotere rol te spelen nu de overheid zich verder terugtrekt. Zo slaan jonge Worldconnectors, waarvan er drie verkozen zijn tot Duurzame Jongere 2014, de handen ineen met gezaghebbende leden als André Veneman, Corporate Director Sustainability bij AkzoNobel, Sylvia Borren, directeur van Greenpeace en Paul Hoebink, directeur van CIDIN, Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuwe uitdaging

Als organisatie ziet Worldconnectors zich geconfronteerd met de nieuwe realiteit van een terugtrekkende overheid. Voorheen ondersteund door NCDO, zullen zij nu op 8 december worden gelanceerd als zelfstandige vereniging. Dit zorgt voor een totaal andere dynamiek – zowel bij Worldconnectors als de hele sector – en het bestuur ziet daarom mogelijkheid tot vernieuwing. “Worldconnectors willen in de toekomst op een open en inclusieve wijze met concrete oplossingen komen voor internationaal gerelateerde uitdagingen. We geloven dat we samen echte verschillen kunnen maken” aldus Wedershoven.

Thema’s

Daarom gaan de Worldconnectors zich komend jaar bezig houden met het ondersteunen van initiatieven voor sociaal ondernemerschap, het op de kaart zetten van de VN post-2015 ontwikkelingsagenda in Nederland, de oprichting van een Ombudsman voor de Rechten van Toekomstige Generaties en bijdragen aan de discussie over Vrede en Veiligheid. Daarmee richten zij zich tot de diverse groepen in de Nederlandse samenleving en stimuleren hen mee te werken.