In Brussel hebben op maandag 6 oktober een aantal Europese sociale huisvesters de ‘CSR Code of Conduct’ van het European Social Housing Initiatiative (ERHIN) getekend. Met dit convenant beloven de volkshuisvesters zich in te zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO, CSR in het Engels). Onder de ruim 40 organisaties die het convenant meteen tekenden, was ook de Nederlandse woningcorporatie Eigen Haard.

Het convenant is opgesteld door ERHIN, een initiatief van onder andere Housing Europe, de Europese federatie van publieke, sociale en coöperatieve huisvesting. In het convenant staat dat de ondertekenaar belooft om de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn ondernemingsplan op te nemen. En om dat MVO-beleid ook om te zetten in concrete plannen.

Thema’s
Het convenant gaat thema’s als:

  • Lokale sociale duurzaamheid. Hierbij kun je denken aan samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden om de sociale cohesie in wijken te bevorderen.
  • Duurzaamheid op het gebied van milieu. Bijvoorbeeld het verkleinen van de ‘ecologische voetafdruk’ van de woningvoorraad door woningaanpassingen.
  • Goede governance en eerlijke relaties met belanghebbenden. Daaronder verstaat ERHIN bijvoorbeeld een goede, transparante communicatie over het hoe en waarom van besluiten die een corporatie neemt.

Projecten
De ondertekening van het convenant was onderdeel van een congres, georganiseerd door ERHIN. Op het congres reikte ERHIN ook prijzen uit aan Europese sociale verhuurders met vernieuwende maatschappelijk verantwoorde projecten. De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard was de winnaar in de categorie ‘lokale sociale duurzaamheid’. De voorzitter van Housing Europe, Marc Calon, hield na afloop van de ondertekening een speech waarin hij het belang van het convenant onderstreepte. Lees de speech van Calon hier.