Sinds 2001 is Essent hoofdsponsor van het Wereld Natuur Fonds, maar de samenwerking is midden jaren ’90 al ontstaan. Met het ontwikkelen en openbreken van de markt voor het product Groene Stroom hebben beide organisaties het initiatief genomen voor de ontwikkeling van duurzame energieproducten in ons land. Dat heeft geleid tot een enorme groei van het aantal klanten dat Groene Stroom afneemt; van circa 50.000 naar meer dan 900.000 klanten. Het aantal huishoudens in ons land dat groene energie gebruikt, is intussen opgelopen tot ongeveer 2,7 miljoen. Ook heeft Essent samen met het WNF sinds enkele jaren Groen voor Gas succesvol op de markt gebracht.

Blijvend Groen

Voor klanten van Essent zal er niets veranderen. Integendeel. Essent blijft Groene Stroom als product aanbieden voor dezelfde prijs als grijze stroom. Ook Groen voor Gas, waarbij klanten de uitstoot van CO2 door hun gasverbruik gecompenseerd krijgen, blijft een belangrijk milieuvriendelijk product.

Essent’s investeringen in duurzame energieproductie worden zelfs geïntensiveerd, waarbij windenergie, het gebruik van biomassa als vervanging van fossiele brandstoffen, decentrale energieopwekking en afvang en opslag van CO2 prioriteit hebben.

In de beoogde samenwerking hebben Essent en RWE nadrukkelijk aangegeven verder te willen op de weg van verduurzaming van de (toekomstige) energievoorziening en willen daarin graag met WNF (en WWF Duitsland) samenwerken. Essent hoopt de komende maanden in de gesprekken met WNF die lijn verder samen uit te kunnen werken en doet een beroep op WNF een open discussie te blijven voeren.