Koninklijke FrieslandCampina N.V. (categorie Groot Bedrijf), KOTUG International B.V. (categorie MKB) en Coöperatie TexelEnergie U.A. (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap) hebben zojuist uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2014 mogen ontvangen.

Dit gebeurde tijdens de feestelijke uitreikingsavond bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. De winnaars werden tijdens de uitreiking geroemd om hun durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie. De presentatie van de avond lag in handen van Ivo Niehe. Onder de ruim 300 aanwezigen waren tal van hoogwaardigheidsbekleders waaronder dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot(als President van de Nederlandsche Bank en Voorzitter van de Koning Willem I Stichting gastheer van de avond), Commissaris van de Koning, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, loco burgemeester van Amsterdam en de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast was de top van ondernemend Nederland ruim vertegenwoordigd waaronder veel eerdere winnaars van de Koning Willem I Prijs.

Juryrapport over Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Het Bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor het integrale ketenmanagement van de onderneming, coöperatie en leden-melkveehouders dat door haar unieke vormgeving aan de basis ligt van de successen van FrieslandCampina als geheel.

 

Juryrapport over KOTUG International B.V.

KOTUG is doordrenkt met Rotterdamse daadkracht en neemt haar vooraanstaande positie mede in op basis van de technisch innovatie die binnen de onderneming plaats vindt. Het Bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor KOTUG voor de wijze waarop Hollands Glorie 2.0 wordt gerealiseerd.

 

Juryrapport over Coöperatie TexelEnergie U.A.

TexelEnergie is een inspirerend voorbeeld van de participatiesamenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de omgeving. TexelEnergie onderscheidt zich als koploper van andere lokale energie-coöperaties in omvang, groei, winstgevendheid en continuïteit.

 

Over de Koning Willem I Stichting

De Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt door de Koning Willem I Stichting. De Stichting is in 1958 in het leven geroepen door De Nederlandsche Bank NV en een aantal, aan het bedrijfsleven gelieerde, organisaties. Sinds dat jaar kent de Stichting prijzen en plaquettes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland, NIVE, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (De Maatschappij), Instituut Nederlandse Kwaliteit, TNO, Kamer van Koophandel Nederland, Koninklijk Instituut van Ingenieurs en De Nederlandse Staatsloterij. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Voor meer informatie zie www.kw1prijs.nl