Door een veel nadrukkelijker koppeling aan de activiteiten waar Nederlandse bedrijven – groot en klein – bewezen sterktes hebben, kan ons land voldoen aan de klimaatdoelstellingen. “Het zijn uiteindelijk bedrijven, ondernemers, die milieu-innovaties moeten doen en toepassen,” aldus Wientjes die benadrukte dat er haast geboden is, omdat doorbraaktechnologie niet klaar ligt op de plank. “Er is veel onderzoek nodig, alvorens kansrijke marktintroductie mogelijk is”.

Een duurzame koers is goed voor het milieu in ons land. Bovendien liggen er bij succesvolle innovaties grote exportkansen. Die komen niet alleen de kas van de bedrijven en de overheid ten goede, maar ook het milieu wereldwijd. Wientjes zei tijdens het congres, met de vraag ‘Hoe Nederland koploper kan worden in duurzame oplossingen’ als centraal thema, dat verplichtende voorschriften van de overheid niet de oplossing zijn. Hogere energiebelastingen of CO2-heffingen evenmin. De oplossingen zijn namelijk zo ingewikkeld dat je ze niet kunt voorschrijven. En hogere lasten beperken juist de dringend noodzakelijke investeringsruimte. “Koester investerende bedrijven en duw ze niet van je af met bestraffende maatregelen.”

Huizinga
Demissionair milieuminister Tineke Huizinga benadrukte dat vooral continuïteit in het overheidsbeleid van belang is. “De overheid moet investeringen in duurzame oplossingen meer stimuleren. Maar zonder een betrouwbare overheid is het onmogelijk de gang erin te krijgen.” Volgens de minister moet er verder vooruit gekeken worden en beleid worden uitgestippeld dat minder afhankelijk is van de politieke waan van de dag. Zij staat een aanpak voor zoals die van het Deltaprogramma. Dat moet ervoor zorgen dat Nederlanders ook over honderd jaar nog droge voeten houden.