Dat heeft VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes vrijdag gezegd op bijeenkomst van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland met als thema ‘Hoe Nederland koploper kan worden in duurzame oplossingen’.

Behalve dat een dergelijke koers goed is voor het milieu in ons land, liggen er bij succesvolle innovaties grote exportkansen. Die komen niet alleen de kas van de bedrijven en de overheid ten goede, maar ook het milieu wereldwijd. Volgens Wientjes is haast geboden. ‘Doorbraaktechnologie ligt niet klaar op de plank. Daar is veel onderzoek voor nodig, uitproberen op kleine en grotere schaal, alvorens kansrijke marktintroductie mogelijk is.’

In verplichtende voorschriften van de overheid geloven de drie ondernemingsorganisaties niet, net zo min als in hogere energiebelastingen of CO2 heffingen. De oplossingen zijn zo ingewikkeld dat je ze niet kunt voorschrijven. En hogere lasten beperken juist de dringend noodzakelijke investeringsruimte. ‘Koester investerende bedrijven en duw ze niet van je af met bestraffende maatregelen.’

‘Laten we doorgaan op de weg van succesvolle samenwerking, zoals in het Duurzaamheidsakkoord dat VNO-NCW en de twee andere ondernemingsorganisaties met het kabinet af hebben gesloten of de succesvolle convenanten met sectoren. Daardoor behoren we tot de wereldtop wat energie-efficiënte betreft.

Wientjes benadrukte dat Nederland sterk ‘duurzaamheidstroeven’ in handen heeft.
Hij noemde internationaal sterke sectoren en kennisinstituten, de ontwikkeling van een gedeeltelijk biobased economy, de efficiënte energie-intensieve industrie, Rotterdam en het havenindustrieel complex, de luchtvaart en het programma ‘1001 klimaatoplossingen’ waarmee de technologische sector in Nederland al enkele jaren aan de weg timmert.
Daarnaast behoren Nederlandse bedrijven al jarenlang tot de top in de ‘Dow Jones sustainability index’.

VNO-NCW gaat de komende tijd bezoeken organiseren aan bedrijven die hun duurzame innovaties willen laten zien.