Harry Kleine van Ernst & Young: ‘Duurzaamheid is geen keuze meer voor ondernemers maar een eis. Het lijkt er echter op dat op dit moment slechts enkele spelers duurzaamheid succesvol in hun strategie weten te integreren. Bij de meeste bedrijven ligt de focus op een beperkt aantal initiatieven. Een vertaling van de duurzaamheidstrend naar de bedrijfsstrategie en -filosofie is echter noodzakelijk. Het biedt een mogelijkheid zich te onderscheiden en concurrentievoordelen te realiseren.’

Naast de strategie is voor de uitvoering van een duurzaam beleid een sterk draagvlak binnen de onderneming nodig. Kleine: ‘Om leidend te worden in duurzaam ondernemen is een aantal zaken belangrijk. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel worden van het bedrijf en een sterk draagvlak hebben binnen de gehele organisatie. Daarnaast zouden ondernemingen informatie en ervaringen met elkaar moeten delen en van elkaar leren om duurzamer te ondernemen. Dit vraagt durf, maar door samen te werken op bijvoorbeeld het logistieke vlak valt door het samenvoegen van transporten winst te behalen.’

Communicatie richting consument kan beter

De term duurzaamheid is voor veel consumenten geen herkenbaar begrip en schept verwarring. Uit een grootschalig consumentenonderzoek van Ernst & Young blijkt dat 49% van de consumenten ‘degelijk en van goede kwaliteit ‘verstaat onder duurzaamheid en geen link legt met milieu/energie/natuur/recycling.

Duurzaamheid wordt door 52% van de consumenten als belangrijk gezien en voegt waarde toe aan een product. Dit wil echter nog niet zeggen dat de consument ook daadwerkelijk overgaat tot de aanschaf van duurzame producten. Slechts bij 7% speelt duurzaamheid een zodanig belangrijke rol dat het gedrag in het dagelijkse leven hierop wordt afgestemd. ‘Er is te weinig en geen eenduidige communicatie over de term duurzaamheid richting de consument. Ruim 74% van de consumenten uit ons onderzoek geeft aan dat er te weinig informatie over duurzame producten beschikbaar is. Bij de consument zou veel meer duidelijkheid moeten komen over de term duurzaamheid om zo het gat tussen producent en consument te dichten.’

Stimuleren om de juiste keuze te maken

Ook in de winkel wordt er volgens de consument te weinig aandacht gevestigd op duurzame producten. Kleine: ‘Er is inmiddels een overvloed aan ‘duurzame’ labels waardoor de consument geen idee heeft waar de labels voor staan. De consument heeft behoefte aan een consistente boodschap. Effectieve labelling zoals al wordt toegepast in de autobranche helpt de consument duidelijke keuzes te maken. De overheid zou hierin een sturende rol moeten spelen door de consument actief te voorzien van informatie over duurzaamheid om zo de herkenbaarheid van duurzame producten te verbeteren.