Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, verwachten daarmee hun reputatie en goodwill bij klanten te bevorderen. Daarmee doen ze zichzelf tekort, want de effecten van een consistent MVO-beleid reiken veel verder. In onderzoek is nu zelfs aangetoond dat MVO ook van invloed is op de manier waarop klanten de producten van een bedrijf beoordelen…

De afgelopen jaren is de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen sterk gegroeid. Naast het claimen van duurzaamheid hebben bedrijven zich massaal gestort op goede doelen, ook al staan die meestal niet in directe relatie met de onderneming zelf. Dit goede werk heeft doorgaans als oogmerk de reputatie van het bedrijf te versterken dan wel een corporate crisis te bezweren, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Waarde creëren door reputatieverbetering zou je het kunnen noemen. Je kunt het als een soort winstdeling nieuwe stijl zien: Doing well by doing good, oftewelgoed doen voor een ander is goed voor je bedrijf.’

Uit onderzoek van Chernev en Blair blijkt dat MVO-activiteiten – zelfs wanneer ze niets te maken hebben met de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals in het geval van doneren aan een goed doel – de perceptie van de consument van de bedrijfsprestaties c.q. producten positief beïnvloeden. De feitelijke waarneming van die prestaties doet daar weinig of niets aan af. De mate van effect hangt samen met de expertise van de klant: naarmate iemand minder vertrouwd is met een bepaalde productcategorie is het gunstige effect groter. Verder is de positieve impact van MVO afhankelijk van de morele ondertoon ervan: als consumenten denken dat het bedrijf zich alleen maar inspant om daar zelf van te profiteren, werkt het niet. De liefdadigheid moet dus wel oprecht zijn (of als zodanig worden ervaren). Ook helpt het als de MVO-acties in lijn zijn met de morele opvattingen van de klant.

Lees het volledige artikel