In de huidige trend van het meer en meer aantoonbaar maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), speelt de internationale ISO 26000 richtlijn een belangrijke rol.

De ISO 26000 is op 1 november 2010 gepubliceerd, na geruime tijd als een “draft international standard” te hebben gecirculeerd. De ISO 26000 richtlijn is, evenals de MVO Prestatieladder, een nieuw instrument dat de integratie van MVO in de volledige bedrijfsvoering van een organisatie beschrijft.

Royal HaskoningDHV heeft deze white paper opgesteld met als doel een bijdrage te leveren aan het kennisniveau met betrekking tot het gebruik van de ISO 26000 richtlijn, en enige reflectie te leveren op de recente ontwikkelingen zoals die zich voordoen.