Duurzaam ondernemen heeft pas echt impact als er op een juiste manier over wordt gecommuniceerd. Maar die communicatie heeft enkele andere wetmatigheden en aandachtspunten dan gewone marketingcommunicatie. In dit whitepaper staan de belangrijkste lessen van communicatie over duurzaam ondernemen.

Lees de white paper